Services


Hirtshals Havn er en af Danmarks mest alsidige havne og dækker over flere forskellige forretningsområder, som skaber et højt aktivitetsniveau. Hirtshals Havn tilbyder sine brugere, kunder og samarbejdspartnere forskellige services døgnet rundt 365 dage om året.

Lodsservice


Hirtshals Havn har egen lodsservice, der har autorisation til at bistå skibe ved besejling af havnen. Havnevagten og lodserne er også til rådighed med fornødne oplysninger om besejling af havnen.

Fartøjer, hvis førere ikke er kendte med besejlingsforholdene, tilrådes at tage lods. Inden anløb eller afgang kan havnevagten kontaktes for oplysninger om de øjeblikkelige besejlingsforhold.

Førere af fartøjer skal være opmærksomme på, at østlige vinde i særlige tilfælde kan give en meter lavvande, hvorfor det i sådanne vejrsituationer er særligt vigtigt at benytte lods eller at indhente oplysninger om de øjeblikkelige forhold ved havnevagten. 

Henvendelse til havnevagten sker ved opkald til Hirtshals Havn på VHF kanal 12 og 16 eller på telefon +45 98 94 14 22.

Afregning for lodsassistance sker direkte til Hirtshals Havn i henhold til Lodsvæsnets Takstbog tillagt bådmandsassistance.

Lods på vej ombord

Bugserservice


Hirtshals Havn kan yde bugserassistance til alle skibe i forbindelse med anløb, afgang og forhaling.

Bugserassistance med et pæletræk på op til 14,7 tons skal rekvireres med så langt varsel som muligt. Havnen kræver dog et varsel på minimum en time.

Bugserassistance, hvor der kræves et pæletræk på op til 6 tons, skal rekvireres med så langt varsel som muligt. Varslet skal dog minimum være en time.

Bugserassistance rekvireres hos havnevagten på VHF kanal 12 og 16 eller på telefon +45 98 94 14 22.Snerydning


Hirtshals Havns Teknisk Service står for saltning og snerydning på havnens område.

LÆS MERE OM VINTERTJENESTEN