Isværker


Der ligger to isværker på Hirtshals Havn, som producerer is til fiskerisektoren og forædlingsbranchen. Isværkerne retter sig mod hver sin kategori af aftagere, samtidig med at de to isværker supplerer hinanden, så der altid er leveringssikkerhed på Hirtshals Havn.

Det største isværk på havnen ejes og drives af Fiskenes Fiskesortering og udgør en integreret del af FiskeTerminal Hirtshals. Isværket er indrettet til udlevering af is til et bredt segment af brugere af is, og værket kan således udlevere is til såvel fiskefartøjer som biler. Desuden er det også muligt at få udleveret is i kar.


Isværk


Isværket producerer pladeis og er kortbetjent, hvilket gør udleveringen af is simpel og effektiv. Afregning sker automatisk efter faktura.


Det andet isværk - Hirtshals ny isværk - er placeret inderst på Industrikajen ved Østbassin 1 og drives af Rygaard. Isværket er baseret på udlevering af is til lastbiler, der transporterer landinger af makrel, sild og industrifiskearter. Isværket udleverer også is til brug i forædlingsindustrien, og kan i tilfælde af forsyningssvigt fra det andet isværk forsyne fiskefartøjer med is.

Isværket producerer flækis og har automatisk betjening, der gør afhentningen af is effektiv og enkel, ligesom afregning sker efter faktura.