BIP-center


Den veterinære kontrol af fødevarer, der importeres til EU fra tredjelande, bliver foretaget i grænsekontrolstation - Border Inspection Point (BIP).

Veterinærkontrol i BIP-centeret er permanent driftsklart, og vil være bemandet efter behov. Bemandingen afhænger af den mængde gods, der aktuelt er til kontrol.

BIP-centerfaciliteterne består af 448 m² kontor- og laboratoriefaciliteter samt forrum og et permanent frost- eller køllager på 56 m². BIP-centeret har to modtageramper, og der er således mulighed for behandling af både skibsladninger og containere samtidigt.

Kapaciteten i BIP-centret kan tilpasses de behov der måtte være. I frost- eller kølelageret kan der inddrages yderligere 1.864 m² efter behov, ligesom det er muligt at udvide med yderligere to modtageramper.


Hirtshals Havns BIP-center er beliggende på Sildekajen ved Østbassin 2 i direkte forbindelse med et af Claus Sørensen Gruppens frysehuse.


Vanddybden i Østbassin 2 ved BIP-centret er på 10,5 meter, hvilket gør det muligt at losse fødevare fra tredjelande direkte til BIP-centret og fryse- og kølehusene.

I de særlige tilfælde, hvor trafikken i havnen begrænser muligheden for at losse gods direkte til BIP-centret, er det muligt at foretage losningen ved Trailerkajen. Godset skal transporteres til BIP-centret i plomberede kølebiler. Losning ved Trailerkajen kan ske for fartøjer med en dybgang på indtil 8,0 meter.

Benyttelse af den veterinæregrænsekontrolstation afregnes direkte med Hirtshals Havn i forbindelse med sædvanlig afregning af skibs- og varegebyr med videre. Udgifter til selve kontrollen afregnes direkte med de veterinære myndigheder.