Fakta


På denne side vil det være muligt at følge med i de beslutninger, som løbende træffes af Hirtshals Havns bestyrelse i forbindelse med havnens forestående havneudvidelse. Denne side skal derfor ses som et arbejdende værktøj, der løbende vil blive udbygget.


Åbningsnotat
I åbningsnotatet beskrives ønsket om at etablere en havneudvidelse helt overordnet. Notatet giver dermed et overblik over, hvilke krav Hirtshals Havn skal kunne imødekomme i fremtiden, og hvordan disse ses opfyldt.Baggrundsnotat
Baggrundsnotatet beskriver i detaljer den vision, som præsenteres i åbningsnotatet. Notatet bidrager dermed til en konkretisering af, hvilke fordele og gevinster en havneudvidelse vi medføre for Hirtshals Havn, byen og landsdelen som sådan.


Situationsplan
Havnedesignet er nu på et stadie, hvor der ikke længere foretages grundlæggende ændringer men kun optimeringer.

Situationsplan af havneudvidelsen

3D-tegning
Denne 3D-tegning viser hvordan, Hirtshals Havn forventes at se ud, når den kommende havneudvidelse står færdig. Placering og antal af vindmøller er endnu ikke fastlagt.

3D-tegning af havneudvidelsen

Indsendte ansøgninger
1) Ansøgning til Trafikstyrelsen om etablering af havneudvidelse i Hirtshals Havn

Ansøgningen er første skridt i at åbne et sagskompleks hos Trafikstyrelsen, som er den øverste myndighed på området. Dette er grundlaget for alle videre drøftelser og godkendelser.2) Ansøgning til Hjørring Kommune om etablering af havneudvidelse i Hirtshals Havn

Ansøgningen er første skridt i at åbne et sagskompleks hos Hjørring Kommune, som er lokal myndighed på området. Dette er grundlaget for alle videre drøftelser og godkendelser.

3) Ansøgning til Hjørring Kommune om etablering af vindmøller ifm. havneudvidelse i Hirtshals Havn

Hjørring Kommune er øverste myndighed på området for så vidt angår vindmøller med en højde på op til 150 meter. Ansøgningen er første skridt i at åbne et sagskompleks hos Hjørring Kommune, hvilket er grundlaget for alle videre drøftelser og godkendelser

HENT ANSØGNING


4) Ansøgning til Hjørring Kommune om igangsætning af nødvendig planlægning ifm. etablering af havneudvidelse i Hirtshals Havn

I forbindelse med indsendelsen af ovennævnte ansøgninger til Hjørring Kommune, har havnen modtaget et svar fra kommunen, hvori de beder om ekstra materialer. Da det vil tage noget tid for Hirtshals Havn at fremskaffe de pågældende materialer, har havnen i et brev til Hjørring Kommune bedt dem om igangsættelse af de tekniske elementer ifm. udvidelsen.Forundersøgelser

Følgende forundersøgelser er godkendt til igangsættelse:

1) Geoteknisk undersøgelse af havbund i forbindelse med havneudvidelsen 
Såfremt geotekniske data er til rådighed tidligt i projektet, vil der med stor sandsynlighed kunne optimeres på procestid.


2) Pejling af vanddybder i forbindelse med havneudvidelse i Hirtshals Havn
Der vil med stor sandsynlighed kunne optimeres på procestid, såfremt data for pejling er til rådighed tidligt i projektet.


3) Landmåling til fastsættelse af tilslutningskoter og udregning af mængder
Opmålingen skal bruges ifm. det videre myndighedsarbejde og til fastsættelse af tilslutningskoter og udregning af mængder på bl.a. eksisterende stenmængder, der kan indgå i nye moler.


Anlægsbeskrivelse
Denne publikation beskriver, hvilke tekniske anlæg der skal etableres i forbindelse udvidelsen af Hirtshals Havn.

HENT PUBLIKATIONEN