Vision 2020


Hirtshals Havn er rammen om et betydende erhvervsområde, og et bredt felt af erhvervsvirksomheder. Samtidig har havnen viljen til aktivt at påvirke udviklingen, og dermed være en innovativ trækkraft i den fortsatte udvikling af Hirtshals Havn.

Havnens brugere skal kende havnens visioner, mål og strategi, og havnen skal være i dialog med brugerne omkring visioner og strategi.Flydedokken