Udvikling og Masterplan


Hirtshals Havns rolle er gennem en kommerciel drift at skabe grundlaget for vækst og udvikling i Hjørring Kommune og Region Nordjylland.

Hirtshals Havn er et erhvervsområde, hvor havnen som erhvervsudvikler tiltrækker og understøtter virksomheder inden for de havnerelaterede og maritime erhverv.

Gennem en tæt dialog med brugerne og et målrettet arbejde søger Hirtshals Havn at understøtte nye initiativer og udvikling, samtidig med, at havnen skaber rammerne for erhvervsudvikling.

Hirtshals Havns fremtidige målsætning er at blive:

  • Skandinaviens omdrejningspunkt for godstransport
  • Danmarks førende konsumfiskerihavn
  • En væsentlig spiller i den danske sektor inden for service til de maritime erhverv
Hirtshals Havn skal bygge på et sundt økonomisk fundament, der sikrer havnen det nødvendige råderum og en handlefrihed, der gør den til en attraktiv samarbejdspartner.

En konstant udvikling af personale og organisationen bliver vægtet højt af Hirtshals Havn. Udviklingen af organisationen og medarbejdernes kompetencer og kvalifikationer er rettet mod at opfylde de krav som havnen vil møde i fremtiden.


Overblik over havnen


MasterPlan 2030-3 - udgivet 2015

MasterPlan 2030-2 - udgivet 2007/2008

MasterPlan 2030 - udgivet 2005