Whistleblowerordning


Hirtshals Havn er en ansvarlig organisation med en åben kultur, hvor alle frit kan ytre sig, også hvis man oplever uregelmæssigheder eller ulovligheder. For medarbejderne bør kommunikationen om disse forhold som udgangspunkt ske via de daglige kommunikationsveje på arbejdspladsen. Man kan som medarbejder f.eks. altid henvende sig til sin nærmeste leder eller havnens CEO, hvis man skulle opleve uregelmæssigheder eller ulovligheder. Som et supplement hertil har Hirtshals Havn desuden oprettet en formel ordning, som giver medarbejdere mulighed for at komme til orde og ytre sig, hvis de oplever uregelmæssigheder eller ulovligheder.

Hirtshals Havn accepterer dog ikke, at en ansat eller en anden person forsætlig foretager falske indberetninger. Såfremt en person bevidst angiver en falsk indberetning, kan det få retlige konsekvenser. Er vedkommende ansat af Hirtshals Havn, kan en forsætlig falsk indberetning få ansættelsesretlige konsekvenser, herunder resultere i, at den ansatte bliver bortvist. Anklager mod enkeltpersoner, som både er anonyme og ubegrundede, vil blive frasorteret af HjulmandKaptain og ikke blive behandlet af Hirtshals Havn.Hvad kan indberettes?

Du kan bruge ordningen, hvis du vil gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører Hirtshals Havn. Ordningen er henvendt til medarbejdere hos Hirtshals Havn.

Du kan indberette:
  • Økonomisk kriminalitet som underslæb, bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk
  • Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder
  • Brud på arbejdssikkerheden
  • Miljøforurening
  • Fysisk vold og seksuelle krænkelser
  • Korruption
  • Nepotisme
  • Tilfælde hvor medarbejdere væsentligt udnytter systemadgange til at skaffe sig oplysninger om kollegaer eller andre, uden der er et arbejdsmæssigt behov
  • Uregelmæssigheder vedrørende regnskabsføring og revision
Ovenstående liste er kun eksempler. Indberetningerne skal være baseret på enten viden eller en begrundet mistanke. Hvis du er i tvivl, om din observation skal indberettes eller ej, så opfordres du til at gøre det. Alle henvendelser besvares og behandles, da din henvendelse er værdsat.

Du vælger selv, om du ønsker at være anonym.

Du kan læse mere om, hvordan whistleblowerordningen fungerer i Hirtshals Havns whistleblowerpolitik.


Indberetning af anmeldelse

Ønsker du at indgive en indberetning kan det ske via vores whistleblowerordning.