Sponsorat


Kriterier for ansøgning og modtagelse af Hirtshals Havns sponsorat
Hirtshals Havn uddeler årligt ét sponsorat til en klub eller forening, der på baggrund af sponsoratet gennemfører et projekt, der giver mulighed for at gøre en forskel.

Hvem kan komme i betragtning?
Sponsorater kan uddeles til eksisterende klubber og foreninger, der har et offentligt og alment formål. Klubben eller foreningen skal have en valgt bestyrelse, samt aflægge et årligt regnskab, og endeligt skal der være fri adgang for medlemskab.

Klubben eller foreningens aktiviteter skal udgå fra Hirtshals eller oplandet omkring Hirtshals.

Hvad skal kendetegne projektet?
Projekter, der kan gives sponsorat til, skal være kendetegnet ved følgende hovedtræk:

  • Der skal være tale om et samlet tidsbegrænset projekt
  • Projektet skal have et indhold, der er af en karakter, så projektet ikke ville blive gennemført uden sponsoratet
  • Projektet skal gøre en forskel for de personer, som projektet gennemføres for i form af eksempelvis bedre kvalifikationer eller bedre samspil i en bred betragtning
  • Projektet skal bidrage til Hirtshals Havns synlighed i lokalområdet og i regionen

Projektgennemførelse
Projektgennemførelsen skal indeholde følgende punkter:

  • Ansøgning skal sendes til Hirtshals Havn
  • Ansøgning med angivelse af klubbens/foreningens adresse underskrives af formand og projektansvarlig
  • Ansøgningen skal indeholde en plan for projektet, opstilling af budget og tidsplan
  • Projektet gennemføres selvstændigt af klubben/foreningen uden havnens medvirken
  • Projektet skal efter afslutning afrapporteres til havnen som dokumentation for, at projektet er gennemført, og at udgifterne er afholdte som planlagt.

Ansøgningsfrist
Havnens sponsorat uddeles på det årlige arrangement "Havnedag for alle", der afholdes i november hvert år. Ansøgningsfrist er den 15. oktober.