Fakta om havnen


Det er ofte, at vores kunder eller andre personer med interesse i Hirtshals Havn har brug for forskellige oplysninger om havnen. Dette gælder alt fra almindelige oplysninger om eksempelvis åbningstider i bogholderiet, til mere specielle oplysninger om havnens areal eller driftsform.

Vi har derfor samlet en række data omkring Hirtshals Havn.

Er der mere, du vil vide, er du velkommen til at sende en mail.

Mail til administrationen

Mail til havnevagten


Biler ved Color Lines terminalAntal medarbejdere

22


Åbningsdato

1. december 1929
(første dag, hvor der blev opkrævet afgift for landing af fisk)


Bygherre

Vandbygningsvæsenet. (Den Danske Stat)


Overtaget af Hirtshals Kommune

1. januar 2001


Driftsform

Kommunal selvstyrehavn


Omsætning

Ca. 76 mio. kr. (2021)


Godsmængde

Ca. 2,02 mio. tons (2021)


Passagerer

768.000 rejsende (2021)


Lastvogne/trailere

152.000 enheder (2021)


Biler

307.000 enheder (2021)


Oprensning

Gennemsnitligt 350.000 m³ sand årligt fra indsejlingen


Yderværkerne

Molerne ejes af Kystdirektoratet (Den Danske Stat)


Vanddybde

Op til 10,5 meter (MSL) i havnebassinerne


Kajlængde

4,7 km


Havnens landareal
1.100.000 m²


Udlejet areal

327.000 m²


Ikke udlejet areal

244.000 m²


Vej- og kajareal

330.000 m²


Havnens vandareal

465.000 m²


Isværker

2


Kombiterminal

1


Færgelejer

4


Ro/ro-rampe

2


Beddinger

1


Flydedok

1


Fryselagerkapacitet

162.000 m³


Kølelagerkapacitet

5.000 m³


Afstand til motorvej/motortrafikvej

0 km til E39


Jernbane

Til havnen


Lufthavn

Sindal (20 min.)

Aalborg (45 min.)