Medarbejdere


Hirtshals Havn er en moderne virksomhed, der er afhængig af medarbejdernes forskellige kvalifikationer. For at sikre den bedste og mest kvalificerede betjening af kunder og samarbejdspartnere, er medarbejderne på hver deres felt godt rustet til at tage selvstændigt ansvar.

Hirtshals Havn vil løbende forstærke sin markedsposition og forbedre ydelserne til sine kunder og samarbejdspartnere.


Dette sker bl.a. ved at involvere medarbejderne i havnens målsætninger og strategier. havnen prioriterer at medarbejdere på alle niveauer deltager i såvel den daglige som den langsigtede planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet.

Havnens medarbejdere besidder hver for sig og som en samlet stab de kvalifikationer og kompetencer, der sikrer en effektiv varetagelse af kundernes behov.