Brugerråd


Bestyrelsen for Hirtshals Havn besluttede på et møde den 2. april 2002 at godkende oprettelse af et Brugerråd for havnen. Brugerrådets formål er at drøfte idéer med havnens ledelse i forbindelse med den daglige drift og at bidrage med forslag til havnens bestyrelse i forbindelse med havnens infrastruktur, herunder forslag til ændringer samt om-/udbygning af havnens faciliteter og drøftelse af havnens markedsmuligheder.

Hirtshals Havns Brugerråd består pr. 1. januar 2022 af: