Bestyrelsen


Bestyrelsen for Hirtshals Havn er sammensat af en bred vifte af personer med tilknytning til forskellige grene af det danske erhvervsliv samt lokalpolitikere. Dermed tilfører bestyrelsen havnen det brede kompetencefelt, der skal være med til at fastholde og udvikle Hirtshals' position som et multimodalt logistikcenter i hjertet af Skandinavien.

Gennem en handlekraftig og udviklingsorienterede tilgangsvinkel til drift og udvikling af havnen, sikrer bestyrelsen, at havnen besidder den nødvendig drivkraft for hele tiden at styrke sine positioner.Den tætte dialog med havnens brugere er for bestyrelsen en forudsætning for at virkeliggøre de fælles perspektiver for aktiviteterne på Hirtshals Havn.

Bestyrelsen er bevidst om Hirtshals Havns betydning for lokalsamfundet, regionen i særdeleshed, samt Danmark som helhed.
Bestyrelsen udstikker sammen med den daglige ledelse havnens strategiske indsatsområder, som skal sikre realiseringen af Hirtshals Havns visioner.Hirtshals Havns bestyrelse består af: