Skandinaviens multimodale logistikcenter


Kernen i godstransporten over Hirtshals Havn er ro/ro-trafikken og samtidig er havnen et center for multimodal transport - i form af koblingen af færgetrafik, cargotrafik, vejtrafik og jernbanetrafik. Havnens målsætning er at udbygge markedspositionen inden for ro/ro-trafikken i Skandinavien gennem sammenkoblingen af færgeruter, cargoruter, jernbane og motorvej ud fra et perspektiv om at skabe optimale transportløsninger.

Med afsæt i Hirtshals Havns unikke geografiske lokalisering direkte til søkorridorerne i Nordsøen og en veludbygget infrastruktur på landsiden, rummer Hirtshals rige muligheder for at udnytte fordelene ved de enkelte transportformer og skabe transportløsninger, der bygger på effektivitet og optimering af transportøkonomi. Fremtiden stiller desuden større krav om bæredygtige transportløsninger, og også her udgør multimodale transportløsninger i Skandinavien med Hirtshals som det logiske center et vigtigt element.

Færge- og cargoruter
Hirtshals Havn er med sin lokation et oplagt valg for koblingen mellem det europæiske kontinent og Skandinavien. Med omkring 60 færgeanløb om ugen giver Hirtshals mulighed for direkte godstrafikker mellem Kontinentaleuropa og destinationer i Skandinavien samt Færøerne og Island.

Med Hirtshals Havn som udgangspunkt danner rutenettet grundlag for direkte transport til en række destinationer i Norge, hvormed der er mulighed for at udnytte den direkte søtransport og minimere omfanget af vejtransport af gods og varer i Norge. Det samlede rutenet på Hirtshals Havn tilbyder effektiv og højfrekvent søtransport mellem Nordjylland og Sydnorge samt Oslo-regionen.

Ro/ro-skibet Kvitnos

Gennem rutenettet er Hirtshals koblet op på internationale ruter, hvilket giver en række muligheder for transshipment til oversøiske ruter.

Motorvej
Motorvej E39 har sit nordlige udspring på havnen i Hirtshals, og dermed er Hirtshals Havn koblet direkte til det europæiske motorvejsnet.

Den direkte kobling imellem havn og motorvej giver mulighed for både lokal distribution af gods, der ankommer til havnen fra søsiden, og hurtig transport af ferske varer, der kræver et minimum af transporttid ned gennem Europa.

Motorvej E39 giver mulighed for at optimere den transportløsning, der netop passer til den enkelte virksomhed.

Godsjernbane / Kombiterminal
Godsjernbanetrafik på Hirtshals Havn er en central del af fremtiden i udviklingen af havnen som et multimodalt logistikcenter. Der er etableret en kombiterminal, som med en længde på 675 meter kan servicere de længste multimodale togstammer i Europa.

Grundet sporrenoveringer og implementering af nyt digitalt signalsystem på jernbanenettet i Jylland, er der på indeværende tidspunkt ikke godsjernbanetrafik til Hirtshals.

Kombiterminalen

Baseret på et tæt samarbejde med Banedanmark og europæiske godsbaneoperatører, er det Hirtshals Havns klare forventning, at det vil være muligt at etablere multimodal jernbanetrafik på kombiterminalen ved havnen. Det er målsætningen, at der startes op med tre rundløb om ugen med en togstamme, der kan transportere 38 lastbiltrailere (sættevogne) mellem Hirtshals og destinationer i Europa. Et alternativ til dette kunne være transport med halve togstammer, som sammenkobler med andre lokationer i Danmark.

Der er igangsat en række konkrete aktiviteter, der har fokus mod åbning af godsjernbanetrafik så snart, jernbanenettet i Jylland bliver åbnet for trafik. Virksomheder der er interesserede i at undersøge mulighederne ved multimodal jernbanetrafik, er altid velkomne til at tage kontakt til Hirtshals Havn for yderligere information og for at være blandt de første, der udnytter mulighederne.

Omkonsolidering af gods
Hirtshals Havn er i dag ikke kun en færgehavn, hvor full loads godstrafik passerer i transit. Siden udgangen af 2018 har det nemlig også været muligt at omkonsolidere gods. Hirtshals Havn åbner dermed op for effektivisering af godstransporterne, som derigennem gives en merværdi.

Lige ved cargoområdet på Nordsøterminalen ved færgeleje 3 og 4 ligger et logistikcenter, som rummer muligheder for omkonsolidering og oppakning af gods i forbindelse med eksempelvis distribution i Norge. Logistikcenteret er åbent for samarbejde med transportører og transportkøbere. For at komme i gang er det næste skridt at tage kontakt til Hirtshals Havn.