Maritim service


Med et oprindeligt udgangspunkt i servicering af fiskeflåden, er servicesektoren på havnen i dag en veludviklet klynge af virksomheder, der dækker alle grene af den maritime service.

Servicevirksomhederne på Hirtshals Havn tilbyder kvalificeret og kompetent service til alle typer fartøjer og skibe, såsom fiskefartøjer, fragtskibe, flådefartøjer, færger, og supplyfartøjer til oliesektoren.

Maling af et skib i havnen

Klyngen af servicevirksomheder tilbyder samtlige fagspecialer som skibe og fartøjer efterspørger i forbindelse med vedligeholdelse, reparationer og ombygninger, herunder skibselektronik, smede, maling og skibstømrere med videre. 

Ud over den maritime service, som er rettet mod servicering af skibe og fartøjer, er der også vodbindere, sejlmager, olieselskaber og andre forsyningsvirksomheder på Hirtshals Havn. 

Som supplement til den maritime service har MarineShaft specialkompetencer inden for akselopretning og opretning af rorstammer. Tilsvarende findes der på havnen virksomheder, der er specialister inden for skibsisolering, coating og opbygning af specialfendre på skibe. Desuden tilbyder MarineShaft blandt andet skibsservice, mobil maskinering og reparation af køle/fryseanlæg.

I havnen er installeret en flydedok med en løftekapacitet på op til 2.300 tons. Hirtshals Yard ejer og driver flydedokken.

På havnen findes et beddingsanlæg med fire beddingsspor og en løftekapacitet på op til 600 tons. Beddingsanlægget drives af Vestkajens Maskinværksted.