Hirtshals Service Group


Serviceindustrien på Hirtshals Havn har en lang tradition for at levere et bredt spekter af serviceydelser til den maritimsektor. Ligeledes er der lang tradition for et tæt samarbejde servicevirksomhederne imellem.

De omkring 40 servicevirksomheder på Hirtshals Havn er organiseret i det maritime netværk Hirtshals Service Group. På Hirtshals Havn er alle grene inden for den maritimt relaterede serviceindustri repræsenteret, og servicevirksomhederne på Hirtshals Havn dækker alle typer reparations- og serviceopgaver.

Virksomhederne i Hirtshals Service Group arbejder tæt sammen, og kunder behøver derfor kun én indgang, hvilket sikrer en hurtig og effektiv servicering af fartøjer i Hirtshals Havn. Hirtshals Service Group tilbyder kvalificeret og komplet service af fartøjer og skibe, herunder fiskefartøjer, fragtskibe, flådefartøjer, færger og supply fartøjer. 

Hirtshals Service Groups logo

Læs mere om Hirtshals Service Group på deres hjemmeside - www.hirtshalsservicegroup.dk