FiskeTerminal Hirtshals


FiskeTerminal Hirtshals er Danmarks mest moderne bygning til sortering, omsætning og formidling af demersal fisk. FiskeTerminal Hirtshals er planlagt og bygget ud fra en vision om at skabe de bedst mulige faciliteter til førstegangsomsætning af fisk. Derfor har forholdene for fisken haft en absolut førsteprioritet i planlægningsarbejdet omkring bygningen.

FiskeTerminal Hirtshals er skabt ud fra et koncept, der med udgangspunkt i en ubrudt kølekæde, styret temperatur og optimal logisk, skal give de bedste rammer for en optimal behandling af fisken og en konkurrencedygtighed for fiskerisektoren i Hirtshals. I FiskeTerminal Hirtshals bliver fisken håndteret under kontrollerede hygiejne- og temperaturforhold - fra landing under tag på Auktionskajen, og til fisken er klar til transport i de lastbiler, der holder i terminalens sluser.

På Hirtshals Havn er alle aktiviteter omkring førstegangsomsætning af fisk samlet i FiskeTerminal Hirtshals, der med sine 6.500 kvadratmeter rummer sortering, fiskeauktion, køle- og fryserum. Desuden rummer terminalen alle de faciliteter, som kræves for en moderne og effektiv formidling af konsumfisk, såsom isværk, kasselager og andre tilknyttede faciliteter.

Fiskeauktion Nord Hirtshals

Allerede i dag har centrale aktører i fiskeriet adresse og kontorer i kontorblokken i FiskeTerminal Hirtshals.

Disse er:
  • Fiskeauktion Nord Hirtshals
  • Fiskelogistik Gruppen
  • Fiskerikontrollen
  • Hirtshals Fiskeriudvikling
Derudover har Hirtshals Fiskeriforening og Fiskernes Fiskesortering kontorer i bygningen nærmest FiskeTerminal Hirtshals.