Fiskeforædling


Hirtshals Havn rummer en klynge af fiskerelaterede virksomheder med en bred vifte af kompetencer og specialer. De fiskerelaterede virksomheder på og omkring havnen dækker det samlede spekter inden for handel og forædling af konsumfisk. Virksomhederne har specialiseret sig inden for forskellige grene af omsætningen og forædlingen af fisk og skaldyr.

I den fiskerelaterede klynge i Hirtshals findes fiskepakhuse og skærerier, samt virksomheder, der har specialiseret sig inden for håndfiletering. Desuden ligger der fiskeindustri på havnen med speciale i færdigvarer. Virksomhederne omsætter primært fisk landet i Hirtshals.

En række virksomheder i Hirtshals er udelukkende specialiseret i handel med fisk, og disse fisketradere handler såvel fisk, der landes i Hirtshals, som fisk fra andre dele af verden.

Sildeproduktion har til enhver tid været en del af Hirtshals, og der ligger i dag i Hirtshals en virksomhed med et mindre sildeskæreri, samt en virksomhed, der har et af Danmarks stærkeste brands inden for syrnede sildeprodukter.

Laks er over alt i verden en højt profileret spise, og Norge har en af de største lakseproduktioner på globalt plan. Dette er nogle af grundene til, at der i Hirtshals ligger den største koncentration af lakseforædlingsvirksomheder i Danmark. Lakseindustrien i Hirtshals har blandt andet kompetencer inden for slagtning, filetering, røgning og pakning.

Fiskeforædlingsvirksomhederne i Hirtshals afsætter deres produkter både nationalt og til markeder i Europa. Virksomhederne sender således dagligt fiskeprodukter til de krævende sydeuropæiske markeder og højt profilerede restauranter i både Danmark og udlandet.

De fiskerelaterede virksomheder i Hirtshals er organiseret i Hirtshals Fiskeeksportørforening.


Lakseanlæg