Centrum for konsumfiskeriet


Som en af Danmarks førende havne i den danske fiskerisektor definerer Hirtshals Havn sig som både en fiskerihavn, hvor landing af fisk i traditionel forstand er omdrejningspunktet, og en fiskehavn, med det brede perspektiv på landing, omsætning, formidling og transport. Havnens geografiske placering nær ved nogle af Europas bedste fiskefarvande kombineret med færgeforbindelser til Norge, Færøerne og Island samt motorvej E39 giver helt unikke muligheder for at håndtere og omsætte fisk i krydsfeltet mellem fangstområder og markeder.

Med en værdi af den landede fisk på størrelsesorden 500 - 700 mio. kr. om året er Hirtshals Havn blandt Danmarks største fiskerihavne. Fiskeriaktiviteterne på havnen er centreret omkring konsumfiskeriet, og havnen er rammen om væsentlige aktiviteter inden for såvel det pelagiske fiskeri og det demersale fiskeri.

Havnen har faciliteter til landing, håndtering og omsætning af både pelagisk og demersal fisk. På Hirtshals Havn bliver der landet sild og makrel til forædling i Nordjylland, ligesom arter som kuller, rødspætter, torsk, havtaske med videre bliver landet til omsætning på Fiskeauktion Nord Hirtshals. Yderligere er der tilførsler af fisk fra Norge, som kommer med kølebiler via færgerne.

Skibe i havn

Hirtshals Havn har vanddybder på 10,5 meter ved kajerne i Østbassin 2, hvilket gør det muligt for frysetrawlere at lande frosne skaldyr og fisk direkte i BIP-center og frysehuse.

Hirtshals Havn er udgangspunkt for fiskeri i Nordatlanten, Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, og dermed er havnen hjemsted for en fiskeflåde bestående af meget forskellige fartøjer. Havnen har landingsfaciliteter og liggepladser til alle typer fiskefartøjer:

  • Garnbåde
  • Snurrevodskuttere
  • Trawlere
  • Pelagiske not- og trawlfartøjer
  • Atlantgående frysetrawlere

Pelagisk fiskeri
Det pelagiske fiskeri, der er fiskeriet efter stimefisk som makrel og sild, har altid været en vigtig del af fiskeriet ud fra Hirtshals Havn, og i dag er hovedparten af den danske pelagiske fiskeflåde hjemmehørende i Hirtshals.

Den danske pelagiske fiskeflåde udgøres af de syv største fiskefartøjer, og flåden lander på kontrakt til silde- og makrelindustrier i Danmark og Nordeuropa.

Der bliver landet både sild og makrel i Hirtshals Havn - omkring 95 % af den makrel, der bliver landet i Danmark, bliver landet i Hirtshals Havn. De landede makrel og sild bliver transporteret i specialindrettede lastbiler til forædlingsvirksomhederne i Nordjylland.

Demersalt fiskeri
Det demersale fiskeri - eller i daglig tale kaldet konsumfiskeriet - udgør i dag kernen i fiskeriet på Hirtshals Havn. Nogle af Europas bedste fiskefarvande ligger tæt ved Hirtshals, og aktiviteten på havnen har altid været præget af fiskeriet. Dette er også udgangspunktet for, at Hirtshals i dag rummer et stærkt kompetencefelt inden for fiskeriet, og at fiskeriet har en stærk forankring i Hirtshals.

Fiskeauktion Nord Hirtshals og Fiskernes Fiskesortering er i dag omdrejningspunktet for det demersale fiskeri. På den daglige fiskeauktion bliver de landinger, der er tilført havnen over de forudgående 24 timer, sorteret og handlet. Der bliver landet primært om natten, og dermed går der kun få timer mellem landing, sortering og auktion.

Trawl

På Fiskeauktion Nord Hirtshals bliver den nylandede friske, ferske fisk omsat. Dette gælder både dagsfanget fisk, og fisk, der er fanget med snurrevod og trawl på fangstrejser af få dages varighed. Den flotteste fisk, som også opfylder en række ekstraordinære krav til kvalitet og håndtering, får betegnelsen "Kystfisk" forud for omsætningen på dagens fiskeauktion.

På Hirtshals Havn er Vesthavnen rammen om liggepladserne for de demersale fiskefartøjer. Fartøjerne er grupperet efter størrelse og opbygning for at minimere risikoen for skader på fartøjerne. Placeringerne af fartøjerne er beskrevet i havnens liggepladsplan.