Landudvidelsen


Hirtshals Havn har over årene 2015 - 2017 etableret en ny landudvidelse med 190.000 m² erhvervsarealer øst for det hidtidige havneområde. Området på landudvidelsen omfatter både kajnære arealer og arealer, der ligger optimalt i forhold til intermodale logistikløsninger.

Der er via en ny indfaldsvej etableret direkte vejforbindelse mellem erhvervsarealerne på landudvidelsen og motorvej E39. Erhvervsarealerne har i væsentlig omfang facade mod indfaldsvejen til erhvervsområdet. Dermed er de synlige for trafikken til og fra terminalområdet, hvor en del af trafikken til Norge og Nordatlanten afvikles.

Det afsluttende anlægsarbejde bliver færdiggjort i efteråret 2017, men erhvervsarealerne er klar til byggeri, og afhængig af placeringen, er der mulighed for byggehøjder på 8-20 meter.

Hirtshals Havn er i forhold til arealerne på landudvidelsen i dialog med en række virksomheder om etablering af erhvervsaktiviteter, ligesom der på væsentlige dele af landudvidelsen allerede er foretaget reservationer til større erhvervslejemål.


På landudvidelsen planlægges opstillet fire vindmøller på hver i størrelsesorden 3,6 MW. Vindmøllerne vil blive placeret ved ydermolen og de udlagte erhvervsarealer kan ligge i direkte forbindelse med vindmøllerne, som vil få en højde på 150 meter.

Ud over de nyetablerede erhvervsarealer på landudvidelsen, råder Hirtshals Havn fortsat over få mindre frie lejemål på det hidtidige havneområde. Af de frie arealer er nogle facade arealer direkte til indfaldsveje til havneområdet.