Bo på nye og attraktive arealer


Hirtshals Havn har fra 2015-2017 etableret en ny landudvidelse med 190.000 m² erhvervsarealer. De nye arealer er beliggende øst for det hidtidige havneområde og omfatter både kajnære arealer og arealer, der ligger optimalt i forhold til intermodale logistikløsninger.

Nemt at komme til - hurtig adgang til Europa/Nordatlanten/andet
Via en ny indfaldsvej får virksomheder en direkte forbindelse mellem erhvervsarealerne på landudvidelsen og motorvej E39. Størstedelen af erhvervsarealerne har facade mod indfaldsvejen til erhvervsområdet. Dermed er arealerne synlige for den forbipasserende trafik til og fra terminalområdet, hvor en del af trafikken til Norge og Nordatlanten afvikles.

Al anlægsarbejde er færdiggjort, og erhvervsarealerne er klar til byggeri, og afhængig af placeringen, er der mulighed for byggehøjder på 8-20 meter.

Luftfoto af Hirtshals Havn set fra indsejlingen

Bliv selvforsynende på el
På landudvidelsen er der opstillet fire vindmøller i størrelsesordenen 3,6 MW. Vindmøllerne er placeret ved ydermolen, og de udlagte erhvervsarealer ligger i direkte forbindelse med vindmøllerne, som har en højde på 150 meter.

Vindmølle 1

For interesserede virksomheder vil det være en oplagt mulighed at investere i en vindmølle og dermed producere sin egen strøm og få dokumenteret grøn energi. For mange virksomheder vil det være endnu et skridt på vejen til CO2-neutralitet.

Virksomheder med egen vindmølle slipper også for udvalgte afgifter til elnettet, hvilket beløber sig til store summer, og de kan ligeledes sælge en eventuel overskydende elproduktion på elbørsen.

Kig på andre arealer?
Ud over de nye erhvervsarealer på landudvidelsen, råder Hirtshals Havn også over nogle få mindre lejemål på det hidtidige havneområde. Af de frie arealer er nogle facadearealer direkte til indfaldsveje til havneområdet.

Ring eller skriv til os
Vi ved, at der er mange overvejelser, når man skal placere sin virksomhed eller en afdeling.

Kikki Kongerslev, administrativ medarbejder
Telefon: +45 96 56 50 33
Mail: k.kongerslev@hirtshalshavn.dk