Skærpede indrejseregler


14. marts 2020 

Indrejse reglerne til Danmark strammes fra i dag kl. 12.00, da grænserne blev lukket for ikke anerkendelsesværdige formål indtil videre til og med den 13. april 2020.

Politiet har oplistet transport af varer til og fra Danmark som et anerkendelsesværdigt formål. Derfor vil langt de fleste aktiviteter på havnene kunne fortsætte, dog bør skibsbesætninger kun komme i land, når der er helt særlige behov herfor.

Krydstogtsturisme og passagertransport på færger hører ikke under anerkendelsesværdige formål, så Politiet vil indføre restriktioner herfor på de relevante havne. 

Det er Politiet, der har myndighedskompetencen, så tvivlsspørgsmål bør rettes til det lokale Politi.

Besætningsskift på havnene er fortsat tilladt. Danske Shipping- og Havnevirksomheder har fået dette bekræftet af Rigspolitiet her i weekenden.Danske Havne tolker den seneste melding den 13. marts 2020 angående rejseaktivitet og lukning af grænserne som følger for så vidt angår havneaktiviteter, at: 

  • modtagepligten i havnelovens paragraf 5 består
  •  personale på udenlandske skibe fra kl. 12.00 den 14. marts 2020 vil skulle have et anerkendelsesværdigt formål med at komme til Danmark og dermed til en dansk havn, hvis de skal i land. Som udgangspunkt er det et anerkendelsesværdigt formål at fragte varer, fødevarer, industridele og andet gods til og fra Danmark.
  • alle fragtskibe (bulk, container osv.) kan modtages.
  • skibe med planlagte værftsophold kan modtages.
  • der fortsat kan modtages fisketrawlere i danske havne.
  • der - uagtet om det er tilladt for skibsbesætninger at gå i land, fordi de har et anerkendelsesværdigt formål med det - udvises meget stor forsigtighed i forhold til at lade besætning gå i land. Ofte kan et havneophold godt klares helt uden at skibets besætning behøver at gå i land. Men hvis de som sådan skal afvises, så må det være en politiopgave.