Opdateret informationsmateriale til fiskeriet


I bestræbelserne på at minimere spredningen af coronavirus i dansk fiskeri og derved opretholde åbne forsyningskanaler af markedet herhjemme og i udlandet udsendte DFPO, DPPO, DSA, MID, Danske Havne og 3F den 2. april informationsmateriale til dansk fiskeri. Dette materiale er nu blevet opdateret i samarbejde med Fiskeriets Arbejdsmiljø Organisation, og de nye forholdsregler kan ses nedenfor:

Generelle forholdsregler og kontaktoplysninger
For at forebygge smitte med coronavirusombord på fartøjerne gælder samme forholdsregler som alle andre steder i samfundet. Det anbefales at holde sig løbende opdateret på Sundhedstyrelsens råd og vejledning om, hvordan man bedst undgår smitte. Ydermere, er det også vigtigt at følge de lokale havnemyndigheders vejledning og instruktion. Generelt kan man finde de fleste oplysninger direkte på www.coronasmitte.dk og Søfartsstyrelsens hjemmeside.
Herudover står Søfartsstyrelsen samtidig til rådighed for rederier og andre søfarende med bistand og vejledning i forhold til de særlige situationer, der eventuelt måtte opstå. Søfartsstyrelsen kan kontaktes på tlf. +45 72 19 60 00.

Der er desuden udarbejdet en plakat med de p.t. gældende anbefalinger, som kan printes og hænges op på fartøjet.

Anløb havne
  • Al uvedkommende besøg ombord bør afvises (Der er udarbejdet et skilt med INGEN ADGANG, som kan printes og hænges op).
  • Al nødvendigt arbejde ombord bør udføres under hensyntagen til de generelle forholdsregler for kontakt.
  • Losning bør foregå under hensyntagen til de generelle forholdsregler for kontakt.
  • Vis hensyn når du handler proviant til skibet. Køb gerne frugt og grønt, der er pakket ind i plastik.

Evt. besætningsskifte og smitte ombord
  • Besætningsmedlemmer, der påmønstrer, må absolut ikke have nogen symptomer på smitte.
  • Følg de samme forholdsregler som alle andre steder.
  • Brug sund fornuft.
  • Hvis en af besætningsmedlemmerne udviser tegn på smitte ombord, skal skipperen i samråd med Radio Medical vurdere den bedste behandling (tlf. +45 75 45 67 66). Forholdsregler for de øvrige ombordværende, forebyggelse af smitte mv. skal også træffes i samråd med Radio Medical. Øvrige kontaktoplysninger til Radio Medical kan findes her.

Informationsmateriale til dansk fiskeri