Mulighed for test af nøglemedarbejdere


20. marts 2020

Danske Havne har været i dialog med Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen samt sundhedsmyndighederne om mulighed for at få testet kritisk vigtigt personale på havnen for at undgå, at en medarbejder, der muligvis bare er forkølet, er nødt til at blive hjemme i 14 dage. 

Da havnene er udpeget som en samfundskritisk funktion, henvises der til følgende udsnit i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet, som blev udsendt den 18. marts 2020:

"Medarbejdere, der varetager særligt kritiske funktioner i øvrige sektorer, kan efter indstilling fra arbejdsgiver og efter telefonisk visitation ved læge henvises til vurdering og test for COVID-19, såfremt hurtig raskmelding er nødvendigt for opretholdelse af samfundskritiske funktioner."Hvis nogle af havnens kritiske nøglemedarbejdere bliver syge, er det dermed muligt at få dem testet for, om der er tale om COVID-19.

Danske Havne har desuden forstået på Sundhedsstyrelsen, at der vil blive udarbejdet et særligt dokument, som medarbejderen skal udfylde og få attesteret af arbejdsgiveren, og ydermere, at der stadig udestår et arbejde med retningslinjer for kritiske funktioner.