Midlertidigt oplæg af skibe


18. marts 2020

Trafikstyrelsen er enige med Danske Havne i, at oplægning af skibe er en erhvervsmæssig aktivitet, som havne har mulighed for at udføre. Styrelsen vurderer, at det ikke er af væsentlig betydning, hvilken type skib, det drejer sig om, så længe der ikke er gæster eller passagerer på skibet, og besætningen er begrænset.

Så derfor kan de skibe, der henvender sig med behov for oplægning uanset skibstype, modtages. Da det er erhvervsmæssig aktivitet, er der ikke en tidsbegrænsning på.