Landlov for skibsbesætninger


17. marts 2020

I henhold til Danske Havnes dialog med myndighederne om landlov for skibsbesætninger, er al landlov suspenderet, og skibenes besætninger må ikke bevæge sig uden for havneområderne og op i f.eks. nærmeste by. Operationer knyttet til anerkendelsesværdige formål, som godstransport stadig er, kan dog fortsætte.

Dermed skal eksempelvis affald stadig håndteres, og skibene kan modtage forsyninger inden for havneområdet. Opgaver knyttet til skibets drift kan dermed stadig gennemføres.Kontakten mellem mennesker skal fortsat begrænses mest muligt, således smitterisikoen med COVID-19 minimeres. 

Godstransport er anerkendelsesværdigt formål, og pt. vurderer Danske Havne, at RoRo skibe, coastere mv. kan lægge op i havnene, og Danske Havne har dialog med myndighederne om krydstogtskibe, fordi der her kan være tvivl, om formålet er anerkendelsesværdigt.