Informationsmateriale til fiskeriet


2. april 2020

DFPO, DPPO, DSA, MID, Danske Havne og 3F har i fællesskab produceret en infopakke til dansk fiskeri, som indeholder følgende:

  • En vejledning omkring corona/COVID-19 
  • 6 gode råd til at begrænse smitte
  • Adgang forbudt skilte

Materialet er udarbejdet for at støtte op om indsatsen imod spredning af coronavirus i dansk fiskeri og i bestræbelserne på at sikre forsyninger af fisk til både forbrugerne herhjemme i Danmark såvel som forbrugerne på eksportmarkederne.

Ombord på fartøjerne gælder de samme forholdsregler mod coronavirus som alle andre steder i samfundet. Derfor anbefales det løbende at holde sig orienteret om Sundhedsstyrelsens seneste råd og vejledninger.

De seneste oplysninger kan bl.a. findes på www.coronasmitte.dk og Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Informationsmateriale til dansk fiskeri