COVID-19 restriktioner i Nordjylland


For at reducere smitteudviklingen i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner, hvor en del borgere er smittet med mink-virus-varianter, iværksættes en række lokale restriktioner og tiltag foreløbigt gældende til og med den 3. december 2020.

Danske Havne tolker de gældende restriktioner og tiltag for de berørte havne, herunder Hirtshals Havn, på følgende måde:

  • Havnene må gerne modtage godsskibe og gods kan transporteres ud og ind af havnen.
  • Havnene skal være restriktive i forhold til at lade danske og udenlandske søfolk gå i land, herunder også i forhold til besætningsskifte. Det synes dog ikke at være "forbudt". Dog skal der gøres opmærksom på reglerne om COVID-test for udlændinge, som fremgår nedenfor.
  • Godstransport via færge kan opretholdes, mens passagerer opfordres til at blive hjemme. Arbejde i området anses således ikke i denne periode som et anerkendelsesværdigt formål. Men omvendt kan den være kritisk i forhold til at få børn i skole og folk i kritiske funktioner på arbejde.

Test for udlændinge
Politiet foretager ved grænsekontrollen en kontrol af den indrejsendes testcertifikat (dokumentation for en negativ COVID-19-test).

Politiet anerkender kun testcertifikater, der foreligger på de skandinaviske sprog, tysk, engelsk, fransk, spansk eller italiensk.

Navn på den testede, tidspunkt for testtagning og udsteder af certifikatet skal fremgå klart.

Testen må ikke være inkonklusiv (inkonklusiv betyder, at testen ikke har vist et klart svar, eller at analysen er mislykkedes).

Der stilles på nuværende tidspunkt ikke krav om, at COVID-19-testen skal være af en bestemt type. Der skal være tale om en test, der kan påvise, om personen er smittet med COVID-19. Det indebærer, at f.eks. både PCR-test og antigentest accepteres i forbindelse med indrejse, hvorimod antistoftest ikke lever op til kravet. Den indrejsende vil få en klar opfordring til at lade sig PCR-teste efter indrejse i Danmark.

Politiet afviser personer, hvis der er tvivl om et testcertifikats validitet.

Krav til testtidspunkt
Du skal kunne vise et testcertifikat for en negativ COVID-19-test, der er taget maksimalt 72 timer før indrejsen.

Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest fredag kl. 16.00. Efter fredag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.