COVID-19 regler for udenlandske skibe


I bestræbelserne på at minimere eller helt at forhindre spredningen af COVID-19 til søs er de gældende retningslinjer for udenlandske fiskefartøjer og andre skibe netop udsendt igen.

Følgende retningslinjer gør sig gældende for udenlandske skibe:

Gældende retningslinjer for udenlandske skibe i danske havne