Coronavirus: modtagelse af skibe


11. marts 2020

Det fremgår af havnelovens § 5, at havne har modtagepligt for skibe, i det omfang pladsforhold og sikringshensyn tillader det, med mindre andet er bestemt af transportministeren i tilladelser meddelt i henhold til tidligere lovgivning.

Den aktuelle situation omkring coronavirus er alvorlig, men myndighederne har pt. ikke indført forbud mod modtagelse af skibe i danske havne. Der er således ikke fra myndighedernes side udstedt forbud mod modtagelse af hverken krydstogtskibe, fragtskib mv. 

Danske Havne vurderer på den baggrund, at der pt. ikke er juridisk hjemmel til at afvise skibe i danske havne, og Danske Havne er ikke bekendt med havne i Danmark, der aktuelt har overvejelser om at nægte at modtage skibe med henvisning til coronavirus.Hvis modtagepligten for skibe skal tilsidesættes i danske havne, vurderer Danske Havne derfor, at transportministeren skal meddele som påbud herom, jf. havnelovens § 5.

Aktuel status
Danske Havne og dets medlemmer følger anvisningerne fra myndighederne nøje. Danske Havne informerer medlemmerne straks, der kommer ændringer i anbefalingerne fra myndighederne, og Danske Havne har løbende dialog med Trafik - Bygge - og Boligstyrelsen, der har myndighedsansvaret for havnene i Danmark og bl.a. i den egenskab deltager i det nationale kriseberedskab.