Bekendtgørelse om forbud mod landgang for krydstogtskibe m.v.


3. april 2020

Folketinget har dags dato vedtaget en bekendtgørelse om forbud mod landgang for krydstogtskibe mv.

Bekendtgørelsen træder i kraft straks og indebærer følgende:

  • Passagerer og besætningsmedlemmer ombord på krydstogtskibe og passagerskibe, som er indrettet til mere end 100 passagerer, må ikke få adgang til land, når de ligger ved kaj i danske havne.
  • Forbuddet omfatter dog ikke skibe i fast rutefart.
  • Epidemikommissionen eller den, epidemikommissionen bemyndiger hertil, kan i konkrete tilfælde give passagerer og besætningsmedlemmer adgang til land.Læs hele bekendtgørelsen her.

Bekendtgørelsen ophæves den 1. juni 2020