Seneste nyt fra Danske Havne


27. januar 2021
Søfartsstyrelsen har fremsendt en instruks vedrørende anmeldelse af smitsomme sygdomme om bord på skibe i danske farvande. Af instruksen fremgår det, hvordan man skal forholde sig ved smitte, samt hvornår man skal kontakte myndighederne, og hvem man skal kontakte.

  

9. november 2020
Fiskeriet er undtaget det nye regelsæt for COVID-19 virus fra mink gældende for Nordjylland. Dermed kan fiskene fortsat landes i Danmark.

  

6. november 2020
For at reducere smitteudviklingen i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner, hvor en del borgere er smittet med mink-virus-varianter, iværksættes en række lokale restriktioner og tiltag foreløbigt gældende til og med den 3. december 2020.

  

2. november 2020
I bestræbelserne på at minimere eller helt at forhindre spredningen af COVID-19 til søs er de gældende retningslinjer for udenlandske fiskefartøjer og andre skibe netop udsendt igen.

  

27. juli 2020
Politiets vejledninger omkring sømænds ret til landlov er blevet opdateret, og alle sømænd kan nu igen udnytte deres landlovsret.

  

15. april 2020
I bestræbelserne på at minimere spredningen af coronavirus i dansk fiskeri og derved opretholde åbne forsyningskanaler af markedet herhjemme og i udlandet udsendte DFPO, DPPO, DSA, MID, Danske Havne og 3F den 2. april informationsmateriale til dansk fiskeri. Dette materiale er nu blevet opdateret i samarbejde med Fiskeriets Arbejdsmiljø Organisation.

  

3. april 2020
Folketinget har dags dato vedtaget en bekendtgørelse om forbud mod landgang for krydstogtskibe og passagerskibe, som er indrettet til mere end 100 passagerer. Bekendtgørelsen træder i kraft straks.

  

2. april 2020
DFPO, DPPO, DSA, MID, Danske Havne og 3F har i fællesskab produceret en infopakke til dansk fiskeri, som indeholder en vejledning omkring corona/COVID-19, 6 gode råd til at begrænse smitte og adgang forbudt skilte.

  

20. marts 2020
Danske Havne har været i dialog med Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen samt sundhedsmyndighederne om mulighed for at få testet kritisk vigtigt personale på havnen for at undgå, at en medarbejder, der muligvis bare er forkølet, er nødt til at blive hjemme i 14 dage.

  

18. marts 2020
Trafikstyrelsen er enige med Danske Havne i, at oplægning af skibe er en erhvervsmæssig aktivitet, som havne har mulighed for at udføre. Styrelsen vurderer, at det ikke er af væsentlig betydning, hvilken type skib, det drejer sig om, så længe der ikke er gæster eller passagerer på skibet, og besætningen er begrænset.

  

18. marts 2020
17. marts 2020 I henhold til Danske Havnes dialog med myndighederne om landlov for skibsbesætninger, er al landlov suspenderet, og skibenes besætninger må ikke bevæge sig uden for havneområderne og op i f.eks. nærmeste by. Operationer knyttet til anerkendelsesværdige formål, som godstransport stadig er, kan dog fortsætte.

  

18. marts 2020
14. marts 2020 Indrejse reglerne til Danmark strammes fra i dag kl. 12.00, da grænserne blev lukket for ikke anerkendelsesværdige formål indtil videre til og med den 13. april 2020.

  

17. marts 2020
11. marts 2020 Det fremgår af havnelovens § 5, at havne har modtagepligt for skibe, i det omfang pladsforhold og sikringshensyn tillader det, med mindre andet er bestemt af transportministeren i tilladelser meddelt i henhold til tidligere lovgivning.