Gå til Indhold

Årsberetning


Hirtshals Havns seneste årsberetning kan downloades her:


Årsberetning 2022


Hirtshals Havn har i 2022 realiseret en omsætningsrekord på 84,9 mio. kr. Dermed blev 2022 afslutningen på to års coronarestriktioner og 
-nedlukninger til stor tilfredshed for havnen.


Se de tidligere årsberetninger
Hirtshals Havn aflægger regnskab i henhold til årsregnskabsloven, og havnen har hvert år siden det første regnskabsår 2001 udarbejdet en årsberetning, der i kort form gengiver havnens regnskabsaflæggelse.

Årsberetningen indeholder de væsentligste informationer og regnskabstal fra havnens årsregnskab, og er desuden suppleret med et fokustema.

Årsberetning 2021
Hent årsberetning 2021

Med en omsætning på 75,7 mio. kr. i 2021 er der realiseret en stigning i omsætningen på 6% sammenlignet med 2020. Dette til trods for at Hirtshals Havn for andet år i træk har været udfordret af corona-krisen og dens restriktioner på bil- og passagertrafikken.

Årsberetning 2020
Hent årsberetning 2020

Selvom Coronakrisen har udfordret Hirtshals Havn på en række områder, kan havnen notere en fremgang på 3,1 % for den samlede godstransport over havnen. En vækst som tegner godt for fremtiden.

Årsberetning 2019

Hos Hirtshals Havn har regnskabsåret 2019 primært været karakteriseret ved forretningsmæssig konsolidering. Samtidig har havnen formået at realisere en samlet omsætning på 76,1 mio. kr. og et regnskabsresultat på 10,3 mio. kr.

Årsberetning 2018
Hent årsberetning 2018

Et år karakteriseret ved et voksende aktivitetsniveau i transportsegmentet samt et rekord højt indtjeningsniveau på 80,2 mio. kr. har kendetegnet 2018, der samtidig har været præget af initiativer omkring forretningsudvikling og formulering af fremtidige vækststrategier, som skal foldes ud over de kommende år.

Årsberetning 2017
Hent årsberetning 2017

For Hirtshals Havn har 2017 været et år præget af organisk vækst på eksisterende aktiviteter. Havnen betegner med dette udgangspunkt årets regnskab som godt. Havnen har over regnskabsåret 2017 realiseret en omsætning på 77,5 mio. kr. og et regnskabsresultat på 11,2 mio. kr.

Årsberetning 2016
Hent årsberetning 2016

Med en omsætning på 76,6 mio. kr. har Hirtshals Havn igen sat omsætningsrekord, og havnen har dermed i 2016 fortsat den organiske vækst, der tilsvarende har kendetegnet havnen de forudgående seks år.

Årsberetning 2015
Hent årsberetning 2015

For Hirtshals Havn har 2015 været præget af et stigende aktivitetsniveau hos virksomhederne på havnen og de rederier, der besejler havnen. På den baggrund har Hirtshals Havn realiseret en omsætning på 73,8 mio. kr. og et regnskabsresultat på 14,5 mio. kr.

Årsberetning 2014
Hent årsberetning 2014

Hirtshals Havn har i 2014 realiseret en omsætning på 68,7 mio. kr. og et regnskabsresultat på 11,3 mio. kr., hvilket dels er havnens hidtil største omsætning og dels det bedste regnskabsresultat havnen hidtil har haft.

Årsberetning 2013
Hent årsberetning 2013

2013 har været endnu et vækstår for Hirtshals Havn, og havnen har igen i 2013 realiseret en rekordstor omsætning på 63,5 mio. kr. Øget omsætning og driftsmæssigt gunstige forhold har betydet, at havnen har opnået et regnskabsresultat på 9,6 mio. kr.

Årsberetning 2012
Hent årsberetning 2012
I 2012 satte havnen rekorder i færgetrafikken; både på godstrafik, biltrafik og passagertrafik, hvilket er med til at underbygger havnens position som omdrejningspunkt i Skandinavien.

Årsberetning 2011
Hent årsberetning 2011

I 2011 frasolgte havnen Hirtshals Transport Center for igen at rette fokus mod kerneforretningen, nemlig havnedriften. I regnskabsåret blev der også sat rekord på bil- og passagertrafikken over havnen.

Årsberetning 2010
Hent årsberetning 2010

2010 har havnen kunnet registrere rekorder og stigninger i aktiviteterne indenfor transportsegmentet.

Årsberetning 2009
Hent årsberetning 2009

2009 oplevede havnen en række positive udviklingstendenser, der kan medvirke til at give yderligere vækstgrundlag.

Årsberetning 2008
Hent årsberetning 2008

2008 blev året hvor omstillinger og forandringer prægede havnen.

Årsberetning 2007
Hent årsberetning 2007

2007 har været kendetegnet ved en række udefra kommende uheldige og omkostningskrævende
begivenheder. Alligevel vurderer havnen det realiserede resultat som fornuftigt.

Årsberetning 2006
Hent årsberetning 2006

2006 har været året hvor havnen har haft fokus på fremtidsperspektiver og virkeliggørelse af havnens
visioner.

Årsberetning 2005
Hent årsberetning 2005

2005 har været præget af initiativer og nye tiltag i et stadig tættere samarbejde mellem havnen og brugerne.

Årsberetning 2004
Hent årsberetning 2004

2004 har været et udfordrende år præget af omstilling, og et højt aktivitetsniveau.

Årsberetning 2003
Hent årsberetning 2003

2003 viser at havnen har fokus på den fremtidige udvikling, men også lever i tydelig sameksistens med
omgivelser og samarbejdspartnere.

Årsberetning 2002
Hent årsberetning 2002

2002 viser at havnen til stadighed fokuserer mod en udviklingsdrevet havnedrift, med de skærpede
konkurrencebetingelser havnene imellem.

Årsberetning 2001
Hent årsberetning 2001

2001 viser det første regnskabsresultat efter Hirtshals Havn blev kommunal selvstyrehavn. Det første år har
udvist et tilfredsstillende resultat.

Hvilket afsnit skal starte med at være foldbar?
4