Nye kræfter i bestyrelsen ved Hirtshals Havn


I forbindelse med konstitueringen af Hjørring Kommunes nye Byråd, er der også blevet sat navne på Hirtshals Havns kommende bestyrelse for perioden 2022-2025. Tre af bestyrelsens syv poster bliver besat af nye medlemmer, som trækker nye kompetencer ind i bestyrelsesarbejdet og den fremtidige udvikling af Hirtshals Havn.

Den nye bestyrelse ved Hirtshals Havn kommer til at bestå af:
- Søren Smalbro (V), Hjørring Byråd
- Per Møller (K), Hjørring Byråd
- Carsten Andersen (S), Hjørring Byråd
- Katja Nowak Nielsen, Nowaco
- Poul Nielsen, DSV
- Sven Buhrkall, SB Consulting
- Anker Laden-Andersen, HjulmandKaptain
- Dennis Primdal Lauritsen, Hirtshals Havn

Hirtshals Havns bestyrelse for 2022-2025
Hirtshals Havns bestyrelse for 2022-2025

- Vi glæder os over, at Hirtshals Havn har en ny bestyrelse på plads efter kommunalvalget. Det sikrer, at vi fortsat står stærkt og kan sikre fremdrift i de mange forskellige aktiviteter vi er involveret i, ikke mindst forberedelserne af den forventede havneudvidelse. Byrådet har fulgt indstillingen fra Hirtshals Havn om at fastholde en grad af kontinuitet. Derfor er det glædeligt, at de fire nuværende eksterne bestyrelsesmedlemmer fortsætter og komplimenteres af yderligere tre nye medlemmer fra Hjørring Byråd samt Hirtshals Havns medarbejderrepræsentant, udtaler nuværende bestyrelsesformand for Hirtshals Havn, Anker Laden-Andersen.

Hirtshals Havn set fra østsiden
Hirtshals Havn set fra østsiden

Hirtshals Havn står overfor en række større udviklingsprojekter i de kommende år, og den nye bestyrelse vil skulle træffe beslutninger med stor betydning for den kommende erhvervsudvikling på og omkring Hirtshals Havn og i Hjørring Kommune. Derfor er det positivt at se, at den store bredde i bestyrelsessammensætningen fortsætter både på det politiske plan og i erhvervsmæssig forstand.

Hirtshals Havns nye bestyrelse konstituerer sig tidligt i januar 2022.

SuperSpeed i udsejlingen fra Hirtshals Havn
SuperSpeed i udsejlingen fra Hirtshals Havn.