Hirtshals Havn ser ud i fremtiden


Hirtshals Havn ønsker fortsat at være en stærk spiller i fremtiden. Havnen har derfor fået foretaget en ekstern undersøgelse af organisationen, som skal hjælpe havnen med at realisere dens fremtidige udviklingsplaner.

Ultimo 2020 iværksatte Hirtshals Havns bestyrelse en ekstern konsulentundersøgelse, som skulle vurdere, hvorvidt havnen i sin nuværende form er rustet til de udfordringer og udviklingsmuligheder, som havnen står overfor i de kommende år.

På baggrund af den foretagne analyse har havnens bestyrelse konkluderet, at der i organisationen er behov for nye ledelsesmæssige kompetencer, samtidig med at den skal styrkes rent udviklingsmæssigt.

Havnekontoret
Havnekontoret på Hirtshals Havn

Fremtidige ændringer
I første omgang har den udviklingsmæssige styrkelse af organisationen allerede fundet sted med ansættelsen af en udviklingschef, der som første opgave skal vurdere, om havnen skal etablere et selvstændigt udviklingsselskab. Dette gøres for at sikre det bedst mulige grundlag for udnyttelse af de potentialer, som udviklingen på energiområdet i Danmark giver.

Samtidig har det desværre også betydet, at Hirtshals Havns administrerende direktør og vicedirektør begge er opsagt med deres respektive varsler. For havnedirektørens vedkommende gælder afskedigelsen pr. 31. december 2021. Processen omkring ansættelsen af en ny havnedirektør er allerede igangsat.

- Det er vigtigt at understrege, at ændringerne ikke er et udtryk for utilfredshed med den hidtidige opgavevaretagelse men alene bunder i en vurdering af, at nye kompetencer er påkrævet, hvis Hirtshals Havns udviklingspotentiale skal udnyttes fuldt ud i fremtiden, lyder det fra Anker Laden-Andersen, som er bestyrelsesformand hos Hirtshals Havn.

Der er lavet en aftale med den administrerende direktør om, at han varetager sine opgaver uændret, indtil en ny direktør er ansat. Sideløbende drøftes mulighederne for en fortsat tilknytning af den administrerende direktør - dog i en anden funktion - da det er bestyrelsens vurdering, at dennes kompetencer og erfaring fortsat er relevante for havnen og dens fremtid.