Hirtshals Havn 2.0


Hirtshals Havn tegner i disse måneder stregerne til en version 2.0 af havnen. Planerne omfatter bl.a. en tilføjelse til havnens eksisterende forretningsområder og betydelige investeringer.

Hirtshals Havn har over de seneste 10 år været igennem en positiv udvikling og er vokset i forretningsomfang på næsten alle havnens fokusområder - men det er ikke planen, at udviklingen stopper her. Derfor har bestyrelsen og ledelsen hos Hirtshals Havn gennem flere måneder arbejdet intensivt på en plan, som skal være med til at udvikle og samtidig fremtidssikre havnen.

Som en del af processen igangsatte Hirtshals Havns bestyrelse ultimo 2020 en ekstern konsulentundersøgelse, som havde til formål at vurdere, hvorvidt havnens udviklingspotentialer kunne realiseres med dens nuværende organisation og de tilstedeværende kompetencer.

Hirtshals Havn set fra kystsiden
Hirtshals Havn har opnået en betydelig vækst over de seneste 10 år

Tilbud om fortsat tilknytning
På denne baggrund meldte Hirtshals Havn i sidste uge ud, at havnens bestyrelse i enighed havde besluttet at ansætte en udviklingschef samt at opsige både havnens Vicedirektør Karin Eilers samt den Administrerende Direktør Jens Kirketerp Jensen med deres respektive varsler.

Hirtshals Havns bestyrelse er dog af den opfattelse, at Jens Kirketerp Jensens erfaring og kompetencer fortsat er relevante for havnen, og han er derfor blevet tilbudt en ny fremtrædende rolle i havnens fremtidige organisation. Dette har han imidlertid ikke ønsket, hvorfor der i dag er indgået aftale med Administrerende Direktør Jens Kirketerp Jensen om at fratræde sin stilling og fremover alene stå til rådighed for havnen indtil udløbet af hans opsigelsesperiode den 31. december 2021.

- Vi havde gerne set en fortsat tilknytning til havnen, men samtidig respekterer vi naturligvis Jens' beslutning, siger Anker Laden-Andersen, Bestyrelsesformand hos Hirtshals Havn.

Konstitueret havnedirektør
Processen omkring ansættelsen af en ny leder for Hirtshals Havn er allerede igangsat, og den forventes at være afsluttet i løbet af 2. kvartal 2021.

Til at varetage havnens forskellige forretninger under ansættelsesprocessen har bestyrelsen hos Hirtshals Havn valgt at udnævne tidligere Teknisk Direktør ved Hjørring Kommune Andreas Duus som konstitueret Administrerende Direktør. I kraft af sin tidligere stilling har Andreas Duus et bredt kendskab til Hirtshals Havn og ikke mindst dens kunder og brugere.

- Jeg er sikker på, at Andreas på en god måde vil varetage såvel havnens som kundernes og brugernes interesser, indtil vi har fundet en ny leder. Samtidig er jeg overbevist om, at han vil modtage stor opbakning fra havnens personale, som hver dag yder en stor indsats for Hirtshals Havn, slutter Laden-Andersen.

For yderligere oplysninger kontakt venligst
Bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen, Hirtshals Havn, tlf. dir. 72 21 17 70, mobil 40 63 12 03 og ala@70151000.dk