Brobyg mellem skole og erhvervsliv


En tilfældig snak på gangen mellem to børnehaveforældre i Hjørring, såede et frø, som nu er i færd med at vokse sig til et fantastisk projekt. Et projekt som vil ruste lokale skoleelever til arbejdslivet og som forhåbentligt også vil føre til øget turisme og markedsføring af områderne i og omkring Hirtshals.

De to børnehaveforældre, som snakkede sammen, var lærer René Fredsgaard fra Lundergårdskolen i Hjørring og udviklingskoordinator Linn Indrestrand fra Hirtshals Havn. I løbet af samtalen kom de to frem til, at Hirtshals Havn, med sine mange funktioner, er et enestående sted for et frugtbart og forpligtende samarbejde mellem skole og erhvervsliv.

- For de fleste er en havn kun et sted, hvor skibe kommer til og fra. Det er langt fra sandheden. En havn, som den i Hirtshals, er nemlig et lille samfund fuld af liv og folk med forskellige funktioner, som skal løse mange forskelligartede opgaver hver eneste dag, forklarer Indrestrand.

Dannelsesrejse for eleverne
Det faktum var lærer Fredsgaard fuldstændig bevidst om og under snakken med udviklingskoordinatoren for Hirtshals Havn, så han tydeligt for sig, hvordan hans elever gennem et godt samarbejde med det maritime erhvervsliv kunne få indsigt i, hvilke arbejdspladser der findes i Hirtshals og samtidig lære mere om den spændende maritime verden.

- Vi er helt sikre på, at dette projekt vil give vores elever en dannelsesrejse med indblik i fremtidige jobmuligheder, og hvilke muligheder der findes lokalt, siger Fredsgaard.

De to lod aldrig ideen ligge og tog meget hurtigt handling. De kontaktede derfor Fjord Line for at høre, om færgerederiet ville være med i projektet. Det ville de meget gerne. For eleverne betyder det, at Fjord Line åbner sine skibe, sådan at eleverne får fornemmelse af, hvordan livet til søs er. Både Fjord Line og Hirtshals Havn er sikre på, at projektet vil vække opsigt og på sigt bidrage til god markedsføring og dermed øget turisme til Hirtshals og destinationerne i Nordjylland.

Fjordlines færge Stavangerfjord på ved til Hirtshals Havn
Fjordlines færge Stavangerfjord på vej til Hirtshals Havn

Samarbejde med Norge
Projektet, som har fået navnet "Brobyg Nord", er et forpligtende samarbejde mellem Lundergårdskolen, Hirtshals Havn og Fjord Line. Foreløbigt strækker projektet sig over to år, men ønsket er, at dette skal blive til et varigt samarbejde.


På billedet ses fra venstre mod højre: Ditte G. Sørensen, Line Rottbøll, Hanne Buje Jensen, Heidi Villadsen, Rene Fredsgaard og Linn Indrestrand. (arkivfoto)

Men hvorfor navnet "Brobyg Nord"?

- Projektet strækker sig ud over Hjørring Kommunes og Danmarks grænser. Vi har "solgt" ideen til en skole i Bergen i Norge, som nu laver et lignende projekt som os. Eleverne på Lundergårdskolen skal korrespondere med de norske elever hele vejen igennem projektet, og det hele ender med en rejse til Norge med Fjord Line, hvor de skal besøge deres venskabsklasse i Bergen for at udveksle erfaringer, fortæller Indrestrand.

Ønsker at give tilbage
Hos Hirtshals Havn handler deres deltagelse i høj grad om at give tilbage til det samfund, som havnen er en del af.

- Ved at deltage i projektet "Brobyg Nord", kan vi give skoleeleverne et indblik i de muligheder, som hele den maritime sektor rummer. Samtidig kan vi fra erhvervslivets side være med til at åbne elevernes øjne op for, hvor vigtigt det er at kunne samarbejde og ikke mindst at kunne samarbejde med andre nordiske lande, påpeger Jens Kirketerp Jensen, som er administrerende direktør hos Hirtshals Havn.

På længere sigt ønsker Hirtshals Havn gennem projektet at skabe vækst hos virksomhederne inden for det maritime og derigennem bidrage til den fremtidige udvikling af samfundet. Samtidig vil projektet bidrage til et styrket samarbejde med Bergen Havn, Fjord Line og undervisningssektoren - både nu og forhåbentlig også i fremtiden.

Midlertidig opbremsning
Covid 19-situationen har af naturlige årsager bremset "Brobyg Nord"-projektet lidt. Eleverne har eksempelvis fået udsat at være med til at losse og laste Fjord Lines skib og at bidrage til andre aktiviteter på havnen. Men det kommer. 

Alle de involverede parter ser meget lyst på fremtiden og registrerer med glæde, at vaccinationsprogrammerne nu rulles ud over hele Europa. Lærdom og oplevelser venter eleverne på Lundergårdskolen, og de glæder sig meget til rejsen med Fjord Line op til deres venskabsklasse i Bergen.