2020 - et rædselsår med positive udsigter


Hirtshals Havn har, ligesom mange andre virksomheder, været igennem et år, der i høj grad har været påvirket af de samfundsmæssige begrænsninger, som regeringerne verden over har været tvunget til at indføre grundet Coronapandemien. Selvom der i 2020 har været et betydeligt pres på nogle af havnens centrale forretningsområder, bevæger to af havnens væsentligste forretningssegmenter sig i en positiv retning.

Trods COVID-19s modstand oplevede Hirtshals Havn i 2020 en vækst i den samlede godsvolumen på 3,1%. Det svarer til, at der i løbet af 2020 blev transporteret knap 100.000 tons mere gods over kajen i Hirtshals sammenlignet med 2019. 2020 ender derfor med en samlet godsvolumen på i alt 1,9 mio. tons.

Ro/ro skibet Hvitanes kommer ugentligt med gods til Hirtshals Havn
Ro/ro skibet Hvitanes kommer ugentligt med gods til Hirtshals Havn

- Den positive udvikling i godsmængden sammenholdt med havnens allerede søsatte initiativer på området skærper vores forventninger til, at Hirtshals Havn i 2021 for første år nogensinde kan opnå en samlet godsvolumen på over 2 mio. tons, udtaler Anker Laden-Andersen, bestyrelsesformand hos Hirtshals Havn forventningsfuldt.

Ligeledes har Hirtshals Havn kunnet konstatere en positiv fremgang inden for cargotrafikken, hvor antallet af lastbiler og løstrailere er steget med 2,1% fra 2019 til 2020. Hermed er der i 2020 overført i alt 144.000 enheder. Dette resultat er opnået, til trods for at rederierne, der besejler Hirtshals Havn, sideløbende har reduceret færgekapaciteten som følge af Coronapandemien.

Der er fyldt med traliere på Nordsøterminalen på Hirtshals Havn
Der er fyldt med traliere på Nordsøterminalen på Hirtshals Havn

- Udviklingen i cargotrafikken viser med al tydelighed, at Hirtshals Havn rummer et stort potentiale for ro/ro-transportløsninger, idet volumenerne stiger, så snart der er plads til lastbilerne på færgerne. Vi ser således 1:1 beviserne på, at distribution af varer i Norge med Hirtshals som omdrejningspunkt er en attraktiv løsning. Vi vil naturligvis sætte ressourcer ind på at understøtte denne udvikling, nu hvor beviserne foreligger, udtaler Laden-Andersen.

På fiskesegmentet noterer Hirtshals Havn også en positiv udvikling i 2020. Her udgjorde de samlede tilførsler af fisk inklusiv laks nemlig en samlet værdi på 1,48 mia. kr., hvilket er en fremgang på 0,7 % set i forhold til det hidtidige rekordår i 2019. Væksten i tilførslerne er opnået, samtidig med at værdien af de enkelte landinger har været faldende på grund af prispresset på de nedlukkede sydeuropæiske markeder, hvor højkvalitetsfisken fra Hirtshals primært afsættes.

Hirtshals Havn har som konsekvens af grænselukningerne i Norden og Europa måttet konstatere et fald i bil- og passagertrafikken over havnen på 59,1 % fra 2019 til 2020. Det forventes dog, at trafikken af rejsende, turister og forretningsfolk vil stige igen, i takt med at den europæiske befolkning bliver vaccineret mod COVID-19.

- Bil- og passagertrafikken samt udviklingen på markederne for Hirtshals' kvalitetsfisk har naturligvis sat tydelige spor på Hirtshals Havn i 2020, og det vil det også gøre i 2021 - og måske helt ind i 2022. Det forholder vi os naturligvis til, samtidig med at vi sætter fuldt fokus havnens fremtidige udvikling i fremtiden, slutter bestyrelsesformanden.