Vestkysthavnene prioriterer en Brexitaftale


Søren Gade (V), medlem af Europa-Parlamentet og vicepræsident i Europa-Parlamentets fiskeriudvalg, tegnede et tydeligt billede af de problemstillinger og konsekvenser for fiskeriet og de fiskeriafhængige lande, som Brexit vil få, da Hirtshals Havn torsdag den 10. september var vært ved dette års møde mellem havnene på den jyske vestkyst.

Under sit indlæg for de godt 25 mødedeltagere orienterede Søren Gade om status for forhandlingerne mellem EU og Storbritannien omkring en Brexitaftale. Brexitforhandlingernes 8. runde er netop åbnet, og konklusionen er på nuværende tidspunkt, at de forudgående syv runder ikke har ført til reelle fremskridt, idet den britiske regering øjensynligt ikke har præsenteret egentlige intentioner om at opnå en forhandlingsløsning med EU.

Storbritannien har direkte kurs mod et Hard Brexit, da det ikke synes sandsynligt, at der kan opnås en forhandlingsløsning inden den 15. oktober, der er den praktiske frist for at nå en løsning mellem EU og Storbritannien, da aftalen skal være oversat og underskrevet af regeringscheferne i EU inden den 31. december 2020. Søren Gade fremhævede en række af de problemstillinger, som den britiske premierminister Boris Johnson står overfor, såfremt der ikke kan forhandles en aftale på plads. Den irske problemstilling og dermed risikoen for genopblussen af den irske borgerkrig, der sluttede i 1990'erne, vil potentielt kun blive en konflikt mellem EU og Storbritannien. Yderligere har den skotske førsteminister Nicola Sturgeon meddelt, at Skotland ønsker at blive i EU og dermed vil anmode den britiske regering om at udtræde af Storbritannien.

Vestkysthavnegruppens årsmøde blev i år afholdt på Nordsøen Forskerpark i Hirtshals
Vestkysthavnegruppens årsmøde blev i år afholdt på Nordsøen Forskerpark i Hirtshals

Særlig interesse for mødedeltagerne havde naturligt problemstillingerne omkring fiskeriet i forbindelse med Brexitforhandlingerne og konsekvenserne ved et Hard Brexit. Briterne vil have deres fisk tilbage, til trods for at fordelingen af fiskekvoterne har ligget fast siden 1990'erne på grundlag af det faktiske fiskeri. Det vurderes for indeværende ikke, at EU i de kommende forhandlinger vil give køb på fiskeriet, da det har en væsentlig interesse for centrale medlemmer af EU-27. Yderligere et faktum er, at fiskerisektoren i Storbritannien ikke råder over hverken flåde eller industri, der kan fange og forarbejde den fisk, der fanges i engelsk sektor.

Ved et Hard Brexit, hvor den britiske regering lukker sine farvande for EU-fiskere og dermed også for danske fiskere, vil EU modsat kunne pålægge told på fisk og fiskeprodukter fra Storbritannien for at holde en balance i handlen med briterne, der på denne måde ikke vil kunne dumpe varer på EU's markeder.

Tine Kirk Pedersen, direktør for Danske Havne og Søren Gade (V), Europa-Parlamentet
Tine Kirk Pedersen, direktør for Danske Havne og Søren Gade (V), Europa-Parlamentet

- Vi ser naturligvis helst en Brexitaftale, der fra og med den 31. december 2020 sikrer fair forhold mellem EU og Storbritannien, og som sikrer, at Danmarks fiskere og det danske fiskeri har adgang til den fisk, som vi gennem aftaler har haft adgang til siden 90'erne. Det er jo helt væsentligt at erindre, at fiskeriet ikke blot er en lille løsrevet del af det danske samfund, men at der er tale om betydelige værdikæder. Værdikæder, som med udgangspunkt i fiskeriet, omfatter alt fra håndtering af fisken ved landing, over rederier og fiskeindustri til afledte serviceerhverv og følgeindustri. Hertil skal vi naturligvis huske havnene, der som rammerne om fiskeriaktiviteterne tilsvarende vil møde konsekvenserne af udfaldet af Brexit, udtaler bestyrelsesformand ved Hirtshals Havn Anker Laden-Andersen på vegne af bestyrelsesformændene ved vestkysthavnene efter mødet i Vestkysthavnegruppen.

Blandt de mest fremtrædende eksempler på virksomheder i værdikæderne på og omkring de vestjyske fiskerihavne ses blandt andet Karstensens Skibsværft i Skagen, FF i Skagen og Hanstholm samt 999 i Thyborøn. Yderligere kan nævnes Sæby Fiskeindustri. Imidlertid er der ingen tvivl om, at manglende adgang for de danske fiskere til de engelske fiskefarvande vil påvirke samtlige fiskevirksomheder og serviceindustrier i alle de berørte fiskerihavne.

En udelukkelse af EU's fiskere fra britiske fiskefarvande vil således have mærkbare konsekvenser for byerne og lokalsamfundene omkring de danske fiskerihavne på den jyske vestkyst. På den måde vil hele det danske samfund både direkte og indirekte blive berørt af en udelukkelse af den danske fiskeflåde fra de engelske fiskefarvande. Derfor er det essentielt, at EU's forhandlere ikke går på kompromis med fiskeriets hidtidige rettigheder, når der forhåbentligt skal nås en løsningsmodel med briterne inden for den nærmeste måned.

Årsmødet i Vestkysthavnegruppen blev i 2020 afholdt på Nordsøen Forskerpark i Hirtshals med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer og direktører fra havnene i Skagen, Hirtshals, Hanstholm, Thyborøn, Thorsminde og Hvide Sande, der samlet modtager mere end 90 % af fiskelandingerne i Danmark. Endvidere deltog brancheorganisationen Danske Havne. I 2021 afholdes vestkysthavnenes årsmøde i Hanstholm.