Ny bestyrelsesformand hos Hirtshals Havnefond


Selvom Hirtshals Havnefond siden sin opstart har opnået flotte milepæle, har fondens bestyrelsesformand Jens Peter Lunden nu valgt at trække sig fra posten og lade nye kræfter komme til. 
 
Jens Peter Lunden, proprietær og serieiværksætter, som sammen med en række virksomheder og enkeltpersoner stiftede Hirtshals Havnefond tilbage i 2018, har valgt at trække sig fra posten som bestyrelsesformand grundet nye initiativer, som kan skabe habilitetsproblemer i et fremtidigt samarbejde med Hirtshals Havn.

- Siden Hirtshals Havnefonds opstart har der været et tæt samarbejde fonden og Hirtshals Havn imellem for at udvikle erhvervslivet i Hirtshals - bl.a. i forbindelse med opstillingen af 4 vindmøller på østhavnen. Fra havnens side kan vi kun være ydmyge over for det stykke arbejde, som Jens Peter Lunden sammen med fonden har udført - og det vil vi gerne takke for, lyder det fra Anker Laden-Andersen, formand for Hirtshals Havns bestyrelse.

Det er fire Vestas V136 på 4,2 MW vindmøller, der er opstillet på østhavnen i Hirtshals.

Hirtshals Havnefond konstituerer sig på ny
Som erstatning for Lunden har Hirtshals Havn udpeget tidligere områdedirektør hos Jyske Bank Tom Frandsen. Bestyrelsen, der foruden Tom Frandsen består af Claus Roden Jensen og Per Christensen, har allerede konstitueret sig med Frandsen som ny bestyrelsesformand, og formandsskiftet har fundet sted.

Tom Frandsen har gennem sin lokale forankring og sit virke hos Jyske Bank et indgående kendskab til erhvervslivet i Hirtshals, herunder fiskerierhvervet og tilhørende servicevirksomheder. Dertil kommer, at Frandsen har arbejdet intensivt med finansiering af vindmølleprojekter.

De fire vindmøller på Hirtshals Havn med Akranes og Mistral i forgrunden
Vindmøllerne med ro/ro-skibene Akranes og Mistral i forgrunden.

Grøn succes på Hirtshals Havn
De fire vindmøller på Hirtshals Havn blev sat i drift i december 2019, og allerede 1 måned efter idriftsættelsen viste de første positive indikationer Hirtshals som en el-positiv energiby, idet der var sendt mere el ud på det øvrige elnet, end der blev brugt i selve Hirtshals by.

Lige fra starten har vindmøllerne i Hirtshals modtaget stor, lokal opbakning, og dette sås da også, da vindmølleandelene til den såkaldte borgermølle (den ene af de fire møller) blev overtegnet med 118 %. Som virksomhed har man også mulighed for at investere i en af de tre øvrige vindmøller og dermed producere sin egen strøm.

For mange virksomheder vil den grønne energi være endnu et skridt på vejen til at blive CO2-neutral. Desuden kan virksomheder med egen vindmølle slippe for udvalgte afgifter til elnettet, og de har samtidig mulighed for at sælge den eventuel overskydende elproduktion på elbørsen.

Fondsbestyrelsen
Hirtshals Havnefond administreres og ledes af en fondsbestyrelse, der består af lokale erhvervsfolk, som iht. fondens vedtægter udpeges af Hirtshals Havn og Hirtshals Service Group, hvor sidstnævnte er en sammenslutning af maritime servicevirksomheder på Hirtshals Havn, der repræsenterer 47 virksomheder og deres interesser i driften og udviklingen af havnen og dens serviceklynge.