Hirtshals Havns Corona-tiltag


Efter meddelelsen fra Danmarks statsminister, Mette Frederiksen onsdag aften om, at landet lukkes ned for at begrænse smittefaren ved COVID-19, besluttede Hirtshals Havn at tilpasse aktiviteterne til den aktuelle situation.

For at begrænse risikoen for spredning af COVID-19, aktiverer Hirtshals Havn nu et beredskab, som betyder, at hele havnekontoret er lukket for alle udefrakommende. Havnevagten kan derfor kun kontaktes på telefon +45 98 94 14 22 og/eller e-mail havnevagten@hirtshalshavn.dk.

Serviceringen af havneområdet vil ligeledes blive reduceret, idet bemandingen i Teknisk Service deles op i to hold, der arbejder på skift, og der vil derfor kun være den halve bemanding. På denne måde vil Hirtshals Havn opretholde et minimalt serviceniveau og dermed begrænse generne for havnens kunder.

Havnens administration og ledelse vil fra fredag morgen arbejde hjemmefra og vil således kun være at træffe på e-mail og/eller telefon. Tilsvarende vil havnen udskyde alle planlagte møder indtil videre.

- Hirtshals Havn er som en af Danmark større havne en del af landets kritiske infrastruktur, og derfor tilpasser vi vores drift, ligesom vi sikrer de kritiske funktioner i organisationen. Hermed vil vi kunne servicere vores kunder på det højest mulige niveau, samtidig med at vi efterlever regeringens målsætning om at begrænse spredningen af coronavirus af hensyn til såvel samfundet som havnens medarbejdere, udtaler havnens administrerende direktør, Jens Kirketerp Jensen.

Ovenstående er indtil videre gældende i perioden 13. marts til og med 10. maj 2020.