Hirtshals Havn igen Danmarks største på fisk


Med en samlet værdi på 1,46 mia. kr. på tilførslerne af fisk, er Hirtshals Havn tilbage i det absolutte førerfelt blandt de danske havne inden for fiskerisektoren. Hirtshals Havn har i 2019 oplevet en betydelig udvikling inden for håndtering og formidling af fisk, hvor væksten på havnen er båret af Hav Lines etablering af verdens største lakseterminal samt idriftsætning af slagteskibet "Norwegian Gannet".

Norwegian Gannet ved kaj

Laksen har på mange måder præget 2019 på Hirtshals Havn - både i forhold til tilførsler af fersk laks fra henholdsvis Norge, Færøerne, Island og Skotland, og fordi havnen rummer Danmarks største koncentration af virksomheder inden for lakseforædling. 2019 har dermed været året, hvor Hirtshals Havn for alvor har manifesteret sin position som Danmarks omdrejningspunkt for håndtering og formidling af laks. Denne position bunder bl.a. i kombinationen af havnens unikke beliggenhed i hjertet af Skandinavien og en mangeårig tradition og kompetence inden for fisk.

- Aktiviteterne på Hirtshals Havn har udviklet sig i en positiv retning, hvis vi ser 2019 i et overordnet perspektiv. Særligt tydeligt er det naturligvis, at vi igen har fået en afgørende position i Danmarks fiskesektor, udtaler Hirtshals Havns bestyrelsesformand, Anker Laden-Andersen.

Trafik ved Color Lines terminal

For Hirtshals Havn har 2019 ikke alene været kendetegnet ved vækst inden for fisken - også inden for bil- og passagertrafikken over havnen har der igen har været en positiv udvikling. I 2019 har der været en samlet trafik på 2,42 mio. passagerer, hvilket svarer til en fremgang på 2,4 % i forhold til 2018. Ligeledes har antallet af personbiler fremvist en vækst på 3,3 % til 760.000 biler. I 2019 har Hirtshals Havn således haft det tredje største antal passagerer siden 2001, og det største antal personbiler nogensinde.

Den samlede godstrafik over havnen udgjorde i 2019 samlet 1,8 mio. tons, hvilket er en svag stagnation i forhold til godstrafikken i 2018 på 1,9 mio. tons. Den konstaterede nedgang i godsvolumen udgør 2,5 %, der imidlertid skal sammenholdes med et skønnet fald i godstrafikken over de danske havne i størrelsesordenen 2,8 % fra 2018 til 2019. Sammenlignet med godstrafikken som helhed betragter Hirtshals Havn udviklingen som positiv, idet havnen således fastholder en positiv udvikling.

Godstrafikken i Europa har generelt fremvist et fald hen over året. Den svage europæiske recession har påvirket trafikken over en lang række af trafikhavnene i Europa, og dermed også Hirtshals Havn, hvorigennem en væsentlig del af godstrafikken mellem Norge og det europæiske kontinent passerer. På linje med den samlede godstransport over Hirtshals Havn har lastbiltrafikken over havnen også udvist en stagnation, der imidlertid må betragtes som forbigående.

Lastbiler kører fra borde

- På et enkelt forretningsområde har vi i nogen grad været påvirket af udefrakommende faktorer, der er relateret til den svage europæiske recession og i særlig grad til Brexit. Det er dermed forhold, som vi ikke har nogen indflydelse på, der giver os en stagnation. Dette forstærker kun vores begrundelse for at fortsætte udviklingen af Hirtshals Havn som et nordeuropæisk logistikcenter, da vi med en bredere palet bliver mindre følsomme over for eksterne faktorer, slutter bestyrelsesformanden.

Midt i januar 2020 åbnede Smyril Line en ny ro/ro-rute mellem Hirtshals, Torshavn på Færøerne og Torlakshöfn syd for Reykjavik på Island. Smyril Lines valg om at udvide trafikken fra Hirtshals Havn befæster havnens position som HUB for den nordatlantiske godstransport, ligesom Smyril Lines position som en afgørende aktør i det nordatlantiske godsmarked styrkes.