Godstransporten over Hirtshals Havn trodser coronakrisen


Hirtshals Havn har over de første fire måneder af 2020 konstateret en omsætningsfremgang på 0,4 % inden for godstransporten over havnen set i forhold til samme periode sidste år. Således trodser udviklingen på Hirtshals Havn de generelle tendenser til opbremsning og nedgang på transportmarkedet.

Mens mange er mærket af coronakrisen, er det ikke tilfældet for godstrafikken over havnen i Hirtshals. Særligt bemærkelsesværdigt er det, at godstransporten på enkelte ruter ligefrem udviser væsentlige vækstrater på over 5 %. For Havnen, der betegner sig som Skandinaviens transport-hub, må dette betragtes som værende tilfredsstillende.

Lastbiler kører fra borde
Ro/ro-trafikken udgør størstedelen af Hirtshals Havns godstransport

Også inden for ro/ro-trafikken, som udgør størstedelen af den samlede godstransport over havnen, er der positive meldinger at spore. I løbet af årets første fire måneder har ro/ro trafikken - lastbiler og løstrailere - nemlig holdt niveauet fra samme periode i 2019 med en minimal afvigelse på godt 50 enheder. En afvigelse som skal ses i forhold til en samlet trafik i størrelsesordenen 37.000 enheder. 

Smyril Lines ro/ro-skib Hvítanes
Smyril Lines Hvítanes har ugentlige afgange fra Hirtshals

På grund af bl.a. Norges, Tysklands og Danmarks grænselukninger har der ikke været nogen bil- eller passagertrafik over Hirtshals Havn siden midten af marts. Det har betydet, at færgerederierne i stedet har kunnet disponere kapaciteten på vogndækkene til lastbiler og løstrailere, hvormed godstrafikken over korridorerne i Hirtshals har konsolideret sig yderligere under coronakrisen.

- Selvom havnen har oplevet vækst inden for godstrafikken gennem snart 10 år, kan vi kun tolke de seneste måneders udvikling som et tegn på, at der er stigende godsvolumener, når kapaciteten er til stede på ruterne ud af Hirtshals. Det viser tydeligt, at der er yderligere potentialer at hente. Samtidig må vi se udviklingen som et udtryk for, at transportsektoren ønsker at benytte sig af de direkte korridorer, som vi netop har her i Hirtshals, siger Hirtshals Havns administrerende direktør Jens Kirketerp Jensen.

Trafik i havnebassinet på Hirtshals Havn
Trafik i havnebassinet på Hirtshals Havn

De seneste måneders udnyttelse af den ekstra kapacitet, der pludseligt er opstået, lagt sammen med et årtis vækst, viser med al tydelighed, at transportsektoren ser muligheder i at udnytte transportløsningerne i Hirtshals. En af hovedårsagerne til brugen af færgeruterne over Hirtshals synes at være den direkte søtransport mellem det europæiske kontinent og de største norske byer. På den måde kan transportørerne undgå vejtransport i forbindelse med distributionen af varer i Norge.

Hirtshals Havn forventer desuden, at der vil ske et klimamæssigt løft af korridorerne over Hirtshals i 2021, da det her vil blive muligt at benytte multimodale transportløsninger, når godsjernbanen åbner for trafik.