Fødevareminister og borgmestre drøftede fiskeriets fremtid


Brexit og fiskeriets fremtid var på dagsordenen, da Danske Havne mandag den 14. december havde inviteret Fødevareminister Rasmus Prehn (S) samt fem fiskeriafhængige havne og deres borgmestre til virtuelt møde.

Fælles for havnene i Thyborøn, Hanstholm, Hvide Sande, Skagen og Hirtshals er, at de alle i øjeblikket står i en uafklaret situation. En væsentlig del af deres fremtid afhænger nemlig af de igangværende Brexit-forhandlinger med Storbritannien. Forhandlinger som ikke alene kan have en negativ betydning for fiskeriet i lokalsamfundene, men også de såkaldte følgeerhverv.

Omkring 50 % af det samlede danske fiskeri foregår i engelsk sektor, hvilket svarer til en værdi på knap DKK 1 mia. Da mange jobs kan være afhængige af Brexit-forhandlingernes udfald, er det derfor intet under, at hele fiskerisektoren venter i spænding på den endelige afgørelse. I Hirtshals er der eksempelvis ca. 1.415 personer, som er beskæftiget på/ved Hirtshals Havn, og samlet set har havnen en afledt beskæftigelseseffekt på i alt 2.723 personer i området.

Rasmus Prehn
Rasmus Prehn (S) blev inviteret til at drøfte fiskeriets fremtid.

Ifølge Fødevareminister Rasmus Prehn bør både politikerne og fiskerisektoren derfor forberede sig på alle tænkelige scenarier - gode som dårlige. Udmeldingen fra Prehn er dog klar; regeringen står klar til dialog med de fiskerirelaterede kommuner for at finde de bedst mulige løsninger på beskæftigelsesområdet, uanset om der er tale om en "hard Brexit" eller en ufordelagtig aftale.

Der kommer årligt mange fisk gennem FiskeTerminal Hirtshals
Der kommer årligt mange fisk gennem FiskeTerminal Hirtshals, hvor bl.a. Fiskeauktion Nord har til huse.

Noget kunne tyde på, at der fra britisk side ligger en stor signalværdi i, at Storbritannien selv kan bestemme over deres farvand, idet fiskeriet udgør under 1 % af deres økonomi. Til det sidste håber de danske fiskeriafhængige havne dog på, at landene står sammen om at få lavet en fordelagtig aftale for fiskeriet med bl.a. Frankrig som en tung og medafgørende part.

Oprindeligt skulle dagens møde have foregået på Hirtshals Havn, som netop er en af de berørte havne, med deltagelse af både Fødevareminister Rasmus Prehn og Erhvervsminister Simon Kollerup (S). Her skulle ministrene bl.a. have overværet dagens auktion på Fiskeauktion Nord og efterfølgende besøgt fartøjer til henholdsvis demersalt og pelagisk fiskeri. Som afslutning på besøget skulle mødet med borgmestrene fra de fem deltagende havnes kommuner og Direktør Tine Kirk Pedersen fra Danske Havne have fundet sted. Til trods for, at Prehn havde glædet sig til besøget i Hirtshals, blev det i stedet til et virtuelt møde grundet de seneste corona-restriktioner.

Borgmestrene i de fem fiskeriafhængige kommuner er Ulla Vestergaard (V), Thisted Kommune, Birgit S. Hansen (A), Frederikshavn Kommune, Erik Flyvholm (V), Lemvig Kommune, Hans Østergaard (V), Ringkøbing-Skjern Kommune og Arne Boelt (A), Hjørring Kommune.