2019 afsluttes med et tilfredsstillende resultat


Med et regnskabsresultat på 10,3 mio. kr. kan Hirtshals Havn se tilbage på et tilfredsstillende 2019, som bl.a. bød på vækst inden for bil- og passagertrafikken samt den samlede tilførsel af fisk.

Hos Hirtshals Havn har regnskabsåret 2019 primært været karakteriseret ved forretningsmæssig konsolidering. Samtidig har havnen formået at realisere en samlet omsætning på 76,1 mio. kr. til trods for, at den i løbet af 2019 kunne konstatere en række individuelle og udefrakommende faktorer, der udfordrede aktiviteterne på havnen. Faktorerne anses dog som værende af forbigående karakter.

2019 var året, hvor Hirtshals Havn for alvor fik manifesteret sin position inden for den skandinaviske laksesektor. Dette skyldtes hovedsageligt etableringen af Hav Lines lakseterminal på Industrikajen og de 2-3 ugentlige anløb af slagteskibet "Norwegian Gannet", som leverer laks fra laksefarme i henholdsvis Norge og Skotland. Samlet set har tilførslerne af fisk aldrig været større på Hirtshals Havn, og i 2019 nåede den samlede værdi af tilførslerne således 1,46 mia. kr.

Norwegian Gannet uden for lakseterminalen på Hirtshals Havn

Foruden en positiv udvikling inden for fisken kan Hirtshals Havn også præsentere en vækst inden for bil- og passagertrafikken på 2,9 % fra 2018 til 2019. Ligeledes er omsætningen for udlejningen af arealer vokset med 4,7 % over perioden. En stigende interesse for havnens geografiske beliggenhed samt velfungerende transportmuligheder med bane, sø og vej skaber grobund for, at havnen har en klar forventning om yderligere vækst inden for arealudlejning over de kommende år.

Den svage europæiske recession har hen over året påvirket trafikken over en lang række europæiske havne, hvilket har bevirket, at den samlede godsmængde i Europa og over de danske trafikhavne har fremvist et fald i 2019. Mens de store danske havne ifølge Danmarks Statistik har oplevet et gennemsnitligt fald i godstrafikken på 2,2 %, har Hirtshals Havn imidlertid kunne konstatere en vækst i godsvolumen på 2,6 %. Sammenlignet med godstrafikken som helhed betragter Hirtshals Havn dermed udviklingen som positiv, idet havnen således fastholder den konstante vækst siden 2008.

Trafik på Color Lines terminal

Hirtshals Havn ser nu frem mod 2020 og 2021, som forventes at blive nogle spændende og vækstprægede år. Her forventer havnen en positiv udvikling i tilførslerne af fisk, ligesom det forventes, at godstransporten vil fortsætte på det vækstspor, som det har fulgt det seneste årti. Havnen er imidlertid også klar over, at den recession, der som konsekvens af COVID-19 pandemien, præger Europa, vil betyde en omsætningsnedgang i 2020. Dette vil imidlertid ikke påvirke de langsigtede udviklingspotentialer.

- Vi har en begrundet tiltro til, at vi kan fortsætte den vækst, vi har oplevet gennem de seneste 10 år. Den forventning er naturligvis begrundet i de aktiviteter og udviklingsarbejder, der allerede er sat i gang på havnen. Det er vores ambition, at de kommende år vil være præget af yderligere udlejning af arealer samt nye ruter til Hirtshals Havn. Derudover ser vi naturligvis frem mod opstart af godsjernbanetrafik i slutningen af 2020 eller starten af 2021, slutter Anker Laden-Andersen, bestyrelsesformand for Hirtshals Havn.

Trailere