Vindmølle på Hirtshals Havn overtegnet med mere end 100 %


Da fristen for at afgive bud på andele i borgermøllen på Hirtshals Havn udløb onsdag den 11. september kl. 16.00, kunne Hirtshals Havnefond registrere en overtegning på 118 %.Formand for Hirtshals Havnefond Jens Peter Lunden kan med tilfredshed konstatere en stor interesse for at købe vindmølleandelene:
- Vi skal udbyde andele svarende til 80 % af kapaciteten i én af de fire vindmøller, som vi er ved at opstille på Hirtshals Havn, hvilket svarer til 14.307 andele á 1.668 kr. Vi har modtaget bud på køb af 31.163 andele, og dermed er vindmøllen overtegnet med 118 %. Det er jo overvældende og overstiger absolut vores forventninger. Det viser jo også, at borgerne i Hirtshals vil det her og vil være med i udviklingen.De fire vindmøller, som Hirtshals Havnefond opstiller på Østhavnen i Hirtshals, er de første vindmøller i Danmark, der opstilles på rent kommercielle betingelser og dermed ikke modtager statstilskud.

Opstillingen af vindmøllerne på den nye del af Hirtshals Havn, der blev etableret for blot 2 år siden, er med udbuddet af andele nået endnu et vigtigt skridt videre i virkeliggørelsen. På den baggrund kan en tilfreds formand for Hirtshals Havn, Anker Laden-Andersen, også konkludere, at der er opbakning til havnens arbejde:
- Vi ser en meget stor interesse for at være en del af vindmølleprojektet, og det tager jeg som et udtryk for, at borgerne i Hirtshals har en overvældende interesse for aktivt at deltage i udviklingen i Hirtshals og det, der sker på havnen. Vi kan fra havnens side naturligvis kun være ydmyge i forhold til det arbejde, Hirtshals Havnefond har udført og den tilslutning, vi ser fra borgernes side, og det giver os en meget stor tro på det videre arbejde med udviklingen af havnen.


Også på havnen begynder vindmøllerne nu at blive synlige, idet de fire fundamenter til vindmøllerne er blevet støbt over de seneste måneder. Samtidig med at fristen for at afgive bud på vindmøllerne udløb, begyndte dele til den kran, der skal opstille vindmøllerne, at ankomme og blive samlet. Efter planen kan opstillingen af de fire vindmøller ske i uge 41-43.

De fire vindmøller er Vestas vindmøller af typen V136 4,2 MW og har en højde på 150 meter samt en rotordiameter på 136 meter. Vindmøllerne på havnen vil udgøre en væsentlig del af den grønne omstilling i Hjørring Kommune, og med vindmøllerne vil Hirtshals bidrage til en reduktion af den klimabelastning, der i disse år bliver stadig tydeligere.