Verdens største lakseterminal indviet på Hirtshals Havn


Det var i sol, med høj blå himmel og med deltagelse af repræsentanter fra 10 nationaliteter, at verdens største lakseterminal, som en del af Hav Line konceptet, torsdag den 23. maj blev indviet af minister Karsten Lauritzen og borgmester i Hjørring Kommune Arne Boelt på Hirtshals Havn.Ved indvielsen måtte værter og gæster dog undvære en af festens to hovedpersoner, nemlig verdens største slagteskib "Norwegian Gannet", som ekstraordinært var sendt til Nordnorge for at slagte op mod 1.000 tons laks, der ellers ville gå tabt som følge af en pludselig vejrbetinget algeopblomstring. "Norwegian Gannet" er det eneste skib, der kan håndtere den store mængde laks inden for en ganske kort tidsfrist, og derfor prioriterede Hav Line, at skibet bidrog til at redde store værdier for lakseopdrættere, frem for at skibet lå ved kaj i Hirtshals Havn under indvielsesarrangementet."Norwegian Gannet" og lakseterminalen på Hirtshals Havn udgør Hav Line konceptet, der gennem innovation og nytænkning af hele processen omkring slagtning og transport af laksen, sætter en helt ny standard for håndtering og eksport af laks fra Norge. Dermed er Hav Line med til at sikre den fremtidige konkurrencedygtighed for den norske lakseindustri.


Ved sin åbningstale lagde direktør Carl-Erik Arnesen fra Hav Line Processing vægt på de muligheder som "Norwegian Gannet" og terminalen på Hirtshals Havn giver for norsk lakseopdræt og norsk lakseeksport:
- Den fremtidige store vækst i lakseopdræt i Norge vil få miljøkonsekvenser og vil betyde yderligere belastning af det norske vejnet. Med Hav Line konceptet vil laksen blive sejlet fra Norge til Hirtshals, og dermed undgår lakseindustrien at belaste det norske vejnet med op mod 7.000 lastbiler om året. Ved at transportere laksen direkte ad søvejen frem for at bringe laksen i land i Norge for derefter at køre den til kontinentet reduceres klimabelastningen samtidig i stor udstrækning.

Hav Line har ved udvikling af konceptet optimeret alle dele af processen omkring transport og håndtering af laksen, idet laksen transporteres og slagtes samtidig, og hertil kommer, at Hirtshals Havns optimale lokalisering mellem Norge og det europæiske kontinent betyder, at selve transporten også er optimeret i forhold til de geografiske muligheder. Med åbningen af Hav Lines terminal befæstes Hirtshals position som et centralt omdrejningspunkt for forædling og transport af laks i Europa.


Hav Lines lakseterminal på Hirtshals Havn er med sine 11.000 m² verdens største lakseterminal. Terminalens kapacitet på 100 tons i timen betyder, at Hav Line Processing kan håndtere i størrelsesordenen 10.000 tons laks om ugen i terminalen. Når både "Norwegian Gannet", der har verdens største lakseslagteri, og terminalen er i fuld drift, vil Hav Line Processing kunne sende 2.000 tons laks mod de europæiske markeder og verdensmarkedet om ugen. Terminalen rummer dermed kapacitet til yderligere vækst i den optimale håndtering af laks.