Rejsegilde på nyt kassevaskeri på Hirtshals Havn


Tirsdag den 15. januar 2019 blev der holdt rejsegilde på hallen til det nye kassevaskeri på Hirtshals Havn.

Hirtshals Fiskeriforening og Hirtshals Havn indledte i 2017 et samarbejde for at optimere forholdene for fiskeriet på Hirtshals Havn. Det tætte samarbejde har resulteret i, at der nu er ved at blive opført et nyt kassevaskeri i forlængelse af FiskeTerminal Hirtshals. Det nye kassevaskeri vil betyde væsentlige rationaliseringer i arbejdsgangene, og samtidig vil serviceringen af det stigende antal både, der lander i Hirtshals, blive yderligere forbedret og effektiviseret.

Det nye kassevaskeri ligger med direkte adgang til Auktionsbassinet og er bygget sammen med FiskeTerminal Hirtshals. Dette gør det muligt at sikre den størst mulige kvalitet i arbejdsgangene omkring servicering af fiskefartøjer.Fiskeriforeningsformand, Niels Kristian Nielsen, siger i forbindelse med rejsegildet:
- Vi ser meget frem til, at det nye kassevaskeri bliver sat i drift til foråret. Vi kommer både til at forbedre selve rengøringen af fiskekasserne og forbedre vores serviceniveau over for såvel vores egne fartøjer, som de fremmede fiskefartøjer, der lander her i Hirtshals. Samtidig med at serviceniveauet forbedres, reducerer vi også vores ressourceforbrug af både el og vand - og det er vigtigt i den tid vi lever i. Desuden ved vi jo, at fisk er en sund og en klimavenlig fødevare, og det skal vi naturligvis understøtte på alle måder.I direkte forlængelse af det nye kassevaskeri på 1.000m², ligger en lukket kassegård på 600 m². Hallen til kassevaskeriet er projekteret af Lønborg Rådgivende Ingeniør- og Planlægningsfirma A/S, og bygge- og anlægsarbejderne er udført af HMU A/S Entreprenørforretning.

Med investeringen i kassevaskeriet fortsætter Hirtshals Havn arbejdet med at løfte rammerne for konsumfiskeriet, og samtidig indgår kassevaskeriet i den modernisering af området omkring Auktionsbassinet og Havnegade, som Hirtshals Havn igangsatte i 2018.