Mere end 120 gæster hørte om Hirtshals Havns nutid og fremtid


Da Hirtshals Havn traditionen tro afholdt "Havnedag for alle" torsdag den 5. december på Nordsøen i Hirtshals, blev arrangementet afsluttet med rockklassikere fra 60'erne, spillet af Horne Skoleband.

Det var 15. gang, at Hirtshals Havn inviterede alle interesserede til "Havnedag for alle". Hirtshals Havns bestyrelsesformand, Anker Laden-Andersen åbnede mødet ved at byde velkommen til de mere end 120 fremmødte gæster. Igen i år dannede Nordsøen i Hirtshals rammen om "Havnedag for alle", hvis formål er at orientere borgere i Hirtshals og Hjørring Kommune om havnens status, aktuelle planer og tanker for fremtiden.

- Havnen betragter arrangementet som en vigtig årlig begivenhed, som giver mulighed for at komme i dialog med borgerne, der er de reelle ejere af havnen, siger Hirtshals Havns administrerende direktør, Jens Kirketerp Jensen.Til "Havnedag for alle" fortalte den administrerende direktør, at fiskeriet, som er en stor del af Hirtshals' kultur og fundament, fortsat er en vigtig prioritering for havnen. Af netop denne grund har havnen igangsat et strategiarbejde, der skal sørge for at positionere Hirtshals Havn i den fremtidige fiskeristruktur i Danmark. Ca. 90 % af den fisk, der i dag passerer havnen, eksporteres videre til andre dele af Europa. Der er altså en væsentlig efterspørgsel efter højkvalitetsfisk fra Hirtshals, og netop derfor er dette faktum en af grundpillerne i havnens fremtidige fokuspunkter omkring fisken.

Ved siden af fiskeriet, har Hirtshals Havn i dag udviklet sig til at være Danmarks syvende største erhvervshavn. Med 71 % af havnens samlede omsætning er transport og logistik den absolutte hovedaktivitet for Hirtshals Havn. Jens Kirketerp Jensen orienterede i denne forbindelse om de fremtidige muligheder, der ligger i at udnytte multimodale transportløsninger for godstransportørerne.

- Da både industri- og distributionsvirksomheder i Norge og EU i stigende grad vil prioritere klimarigtige transportløsninger, vil jernbane- og søtransport få en større betydning i fremtiden, fortæller den administrerende direktør for Hirtshals Havn.

I forbindelse med præsentationen af tankerne omkring fremtidens forandringer i godslogistikken i Skandinavien, kunne havnens administrerende direktør heller ikke undlade at udtrykke sin glæde over at Smyril Line udvider trafikken til/fra Hirtshals Havn i januar 2020.

Havnen præsenterede desuden planerne for en forandring af Vesthavnen og Havnegade, der skal ændres fra en træt transportkorridor til et oplevelsesrum på kanten mellem havn og by. Området skal være en blanding af det autentiske fiskerimiljø og den moderne arkitektur. Selve forandringsprocessen forventes at tage op mod 8-10 år, så meget skal ske endnu. Fra havnens side blev det dog pointeret, at forandringerne til enhver tid vil ske på erhvervets og fiskeriets præmisser.

I forlængelse af havnens orientering blev der lagt op til en åben dialog med de fremmødte tilhørere, og her blev der fremsat relevante forslag og stillet spørgsmål omkring forhold på havnen, der både har beboernes og brugernes interesse. Blandt andet blev der spurgt ind til parkeringsforhold på Vesthavnen og fremtiden for slæbestedet, hvor der for begge punkter var ønske om nogle kvalificerede forhold, der modsvarer det betydelige aktivitetsniveau.

Ved årets "Havnedag for alle" uddelte Hirtshals Havn også tre sponsorater på hver 10.000 kr. Et af sponsoraterne blev givet til Haveholdet ved Hirtshals Museum, der ved hjælp af sponsoratet får mulighed for at hente inspiration ved Ertebølle Stenaldercenter. Det andet sponsorat blev uddelt til Horne Skoleband, som vil besøge deres venskabsband i Runavik på Færøerne. Det sidste sponsorat blev doneret til Kræftens Bekæmpelse i forbindelse med årets Knæk Cancer på TV2.