Landets første kommercielle vindmøller sat i drift på Hirtshals Havn


Omkring 150 andelshavere og andre interesserede var fredag den 13. december på en råkold vinterdag forsamlet på landudvidelsen på Østhavnen i Hirtshals for at deltage ved indvielsen af de fire vindmøller, hvoraf den første samtidig blev officielt idriftsat.

Det råkolde vejr blev dog opvejet af glæden ved, at vindmølleprojektet i Hirtshals nu er nået den afgørende milepæl, som på vanlig beskeden vis blev udtrykt med håndtryk og et stille "tillykke". Der er ingen tvivl om, at det er en dag af betydning for Hirtshals og for den grønne omstilling i Danmark. Dette betonede udviklingsminister Rasmus Prehn også i sin indvielsestale. Mens Danmarks klimaminister Dan Jørgensen sad til COP25 møde i Madrid, var udviklingsministeren altså med til at tage et vigtigt skridt for den grønne omstilling ved at indvie de første vindmøller i Danmark, der er opstillet uden statstilskud.Opstillingen af de fire vindmøller på Hirtshals Havn bæres af en helt unik lokal opbakning fra såvel byens erhvervsliv som borgere. Opbakningen og interessen for vindmøllerne har gennem hele projektet være exceptionel stor, og således har borgermøllen 360 andelshavere, der tilsammen har købt de i alt 14.307 andele i vindmøllen.

Vindmøllerne er opstillet af Hirtshals Havnefond, som er etableret af en række lokale erhvervsdrivende, der som gavegivere har dannet fondskapitalen på 300.000 kr.

- Vi er stolte over den opbakning og interesse, vi har mødt i forbindelse med vindmølleprojektet her på Hirtshals Havn, samtidig med at vi har oplevet et helt utroligt engagement fra Vestas, lokale virksomheder og de virksomheder på Hirtshals Havn, der positivt har levet med opstillingen af vindmøllerne, netop dér hvor de selv skulle arbejde. Tak til alle, sagde Jens Peter Lunden, formand for Hirtshals Havnefond, da han bød velkommen.Der var fra Hirtshals Havnefond yderligere en tak for samarbejdet til Jyske Bank, som har finansieret vindmøllerne med et lån på 120 mio. kr. baseret på fondens begrænsede kapital. Jyske Bank har således set muligheder i det lokalt forankrede vindmølleprojekt samt behovet for at være en aktiv spiller i den grønne omstilling.

Som den, der har været med til at tænke de indledende tanker om vindmøllerne på havnen, var Hirtshals Havns bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen også bevidst om den lokale betydning i sin tale.

- Vi er fra havnens side ydmyg over for den helt utrolige lokale opbakning til vindmøllerne, og samtidig åbner vindmøllerne op for en mængde nye erhvervsmuligheder her i Hirtshals over de kommende år, og det er kun opnået gennem en fælles indsats, sagde Anker Laden-Andersen i sin tale.

Efter den officielle del af indvielsen bød Hirtshals Havnefond på gløgg og æbleskiver og gav samtidig interesserede mulighed for at komme ind i bunden af laugsmøllen - den såkaldte borgermølle.