Kassevaskeri indviet på Hirtshals Havn


Tirsdag den 2. juli blev Danmarks mest moderne kassevaskeri sat i drift efter en total investering på i 28 mio. kr., og dermed kan hele Nordjylland nu forsynes med friske fiskekasser fra Hirtshals.

Det nye nordjyske kassevaskeri er opført som en udvidelse på 1.000 m² af FiskeTerminal Hirtshals. Dermed er alle aktiviteterne omkring førstegangsomsætning af fisk nu samlet i en bygning lige ved Auktionsbassinet, hvilket er med til at højne både service og effektivitet. Kassevaskeriet er planlagt og opført i et tæt samarbejde mellem Hirtshals Fiskeriforening og Hirtshals Havn.

Det nye kassevaskeanlæg har en kapacitet på 800 fiskekasser i timen og kan servicere fiskeriet i hele Vendsyssel med rene fiskekasser. Kassevaskeriet åbner derfor op for et fremtidigt stærkere samarbejde inden for fiskeriet på havnene i Strandby, Skagen og Hirtshals.

Ved idriftsætningen af kassevaskeanlægget siger formanden for Hirtshals Fiskeriforening, Niels Kristian Nielsen:
- I udviklingen af det nye kassevaskeanlæg har det helt fra starten været naturligt at inkludere en minimering af klimabelastningen. Vores leverandør, Hillerslev Maskinfabrik har derfor optimeret det nye kassevaskeanlæg på alle måder i forhold til recirkulering af vand og minimering af energiforbruget.Kassevaskeanlægget og bygningen er forberedt til yderligere energibesparende elinstallationer. Det vides dog endnu ikke, hvilke installationer der kommer i spil, da det afhænger af den kommende tids driftserfaringer. Når disse erfaringer er samlet, vil Hirtshals Fiskeriforening sammen med Hirtshals Havn analysere driftsstatistikkerne og på denne baggrund se på, hvilke investeringer der skal foretages for at nedbringe energiforbruget mest muligt.

Med opførelse af det nye kassevaskeri på Auktionskajen har Hirtshals Havn taget de første skridt i etableringen af fremtidsrettede faciliteter for fiskeriet på havnen. Havnen har i denne sammenhæng bl.a. nedrevet forældede frysehuse.

Bestyrelsesformand ved Hirtshals Havn, Anker Laden-Andersen siger følgende om det nye kassevaskeri:
- Det er naturligvis med tilfredshed, at vi nu kan tage kassevaskeriet i brug efter den tætte og konstruktive proces, der hele vejen har kendetegnet samarbejdet mellem Hirtshals Fiskeriforening og havnen. Vi har bygget en hal, der er tilpasset kassevaskeanlægget og funktionerne omkring vaskningen af fiskekasser samt den samlede servicering af fiskeriet, som kassevaskeriet naturligt udgør. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi ser fremad og har fokus på at sikre en positiv og vækstbaseret fremtid for fiskeriet i Hirtshals og Vendsyssel. Vi har den højkvalitetsfisk, der efterspørges i Sydeuropa, og arbejdet med at udvikle den position skal vi fortsætte fremover.Indvielsen af det nye kassevaskeri på Hirtshals Havn blev markeret ved en uformel reception i den nye del af FiskeTerminal Hirtshals. Receptionen bød på taler fra bl.a. Niels Kristian Nielsen fra Hirtshals Fiskeriforening samt en officiel idriftsætning af vaskeanlægget af direktør ved Pack and Sea, Bent Kirk, som sendte de første fiskekasser gennem anlægget.

De omkring 70 fremmødte gæster blev efterfølgende budt på lidt godt til ganen i form af rugbrød, fiskefileter og fiskefrikadeller fra Nordsøen samt diverse drikkevarer. Selve receptionen bar præg af den klimabevidsthed, der også kendetegner vaskeanlægget, idet Hirtshals Fiskeriforening og Hirtshals Havn havde sørget for komposterbart service til maden.